Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 15.5.2017
16:30 - 19:00
Ke 17.5.2017
16:30 - 18:00
Ma 22.5.2017
16:30 - 18:00
Ma 29.5.2017
16:30 - 18:00
Ke 31.5.2017
16:30 - 18:00
Ma 5.6.2017
16:30 - 18:00
Ke 7.6.2017
16:30 - 18:00
Ma 12.6.2017
16:30 - 18:00
Ke 14.6.2017
16:30 - 18:00
Ma 19.6.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kansatieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille. Jakso sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa kansatieteellistä tutkimusta valitsemiltaan erityisosaamisalueilta. Hän osaa erotella näihin liittyviä taustamuuttujia, näkökulmia ja tulkintamalleja.

Kuinka esineet taipuvat tutkimusaiheiksi? Millaisten aineistojen pohjalta esineitä tutkitaan? Entä millaisia asioita tulkinta paljastaa esineiden takaa? Kurssilla tuodaan esiin kansatieteen tutkijoiden näkökulmia ja vastauksia näihin kysymyksiin sekä tarkastellaan laajemmin esineisiin kietoutuvaa materiaalisuuden ja merkitysten verkostoa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kriittisesti arvioida etnografisen tutkimusotteen hyödyntämistä erilaisten esineiden ja näihin liittyvien kulttuuristen ilmiöiden tarkastelussa. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää materiaalisen kulttuurin tutkimuksen aineistoja ja menetelmiä soveltaa niitä omaan tutkielmaansa.

Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja kurssin Moodle-alueella käytäviin keskusteluihin sekä luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta laadittava luentopäiväkirja.

Oppimispäiväkirjassa (7–9 sivua) opiskelija keskittyy vähintään kolmeen luentoon ja syventyy nähden pohjalta yhteen laajempaan teemaan. Oppimispäiväkirjan palautus 10.7. tai 14.8. mennessä.

Oheiskirjallisuus koostuu artikkeleista, jotka ovat opiskelijoiden käytettävissä noin viikkoa ennen luentoa. Opiskelija laatii näihin tutustuttuaan vähintään kaksi kysymystä tai kommenttia luennoitsijalle.

5-0.

Luennot sekä opintokäynti - HUOM muutos aikataulussa museovierailu siirtyy 7.6. päivälle

Luento 1 (3h) Anna Kajander ja Anna Rauhala

Kurssin sisältö ja tehtävät
Kansatieteellinen esinetutkimus: oppihistoria ja etnografinen ote

Luento 2 (2h) Anna Rauhala: Museoneuleiden hiljainen tieto

Luento 3 (2h) Anna Kajander: Lukemisen esineet

Luento 4 (2h)Jukka Relas: Sisustus ja huonekalut

Luento 5 (2h) Anna Kajander: Digitalisaatio ja esineympäristö

Luento 6 (2h) Konsta Kajander: Vinyylilevyt

7.6. Opintokäynti klo16:30-18:00 Kansallismuseo, Mannerheimintie 34. (2h) Vastuuopettaja: Anna Rauhala

Perusnäyttelyn uudistuksen projektipäällikkö Hanna Forssell kertoo millä tavoin museonäyttely ja esineiden esillepano mahdollistaa kävijän omia tulkintoja ja kokemuksia sekä mitä näyttelynteko merkitsee esineiden parissa työskentelevälle kansatieteilijälle. Tutustuminen esihistorian näyttelyyn.

Luento 7 (2h) Anna Rauhala: Etnogafiset lähteet ja tulkinta

Luento 8 (2h) Satu Kankainen: Perinnönjako ja esineet

Luento 9 (3h) Anna Kajander ja Anna Rauhala
Työpaja: Mitä etnografia on?
Palautekeskustelu

Vastuuopettajat

Anna Kajander (FM) tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Anna Rauhala (FM) väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Oppimisympäristö Moodle aukeaa jakson alkaessa.

Oppimispäiväkirjassa (7–9 sivua) opiskelija keskittyy vähintään kolmeen luentoon ja syventyy nähden pohjalta yhteen laajempaan teemaan. Oppimispäiväkirjan palautus 10.7. tai 14.8. mennessä.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso korvaa myös Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus A406044 Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op