Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 60 euroa

Museovierailuista koituu opiskelijoille lisäkustannuksi. Maksu maksetaan suoraan vierailukohteeseen.

 

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

 

Jakso toteutetaan jos siihen ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa.

Kuvaus

Jakson vastuuoppiaine on Museologia. Kansatieteen opiskelijat suorittavat jakson 6 op laajuisena ja tämä opetus korvaa kohtaan: 406292, Elinympäristöt (KSU264), 6 op.

Kansatieteen perusopinnot, mutta kesäopinnoissa ja erikoisjaksoilla ei edeltävien opintojen vaatimusta ellei toisin ilmoiteta. Silloin suositellaan, että opiskelija tutustuu etukäteen kansatieteen peruskurssin oppimateriaaleihin.

Kurssilla käsitellään aineellisen kulttuuriperinnön erilaisia ulottuvuuksia rakennettujen ympäristöjen, museoiden ja erilaisten muiden kokoelmien kannalta. Esineet heijastavat monenlaisia ilmiöitä, mutta ne ovat jo itsessään haasteellisia ja mielenkiintoisia tutkimuskohteita.

Tyylihistoria on edelleen tärkeä peruskäsite esinetutkimuksen ja museotyön kannalta, sen perusteet käydään kurssilla läpi. Esineisiin liittyy myös sosiaalisiin hierarkioihin ja  valtaan liittyviä merkityksiä, joita täytyy osata tulkita. Erilaiset historian käännekohdat ja onnettomuudet näkyvät myös selkeästi aineellisessa ympäristössä, mutta aikaa myöten niitä muistumia ei enää osata havaita. Kurssilla tuodaan esiin erilaisia lähdeaineistoja ja  kokoelmia, joiden kautta aineellista kulttuuriperintöä, sen museoimista, tutkimista ja esittämistä voidaan tarkastella.

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Jaksolla ei ole käytössä oppimisympäristö Moodlea. Oppimispäiväkirja palautetaan opettajalle toiseksi viimeisellä opetuskerralla. (Jos olet poissa ko. kerran sovi opettajan kanssa palautus).

 

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Luentojen aikataulut:

ti 12.5.2015      Johdanto aineellisen kulttuurihistorian tutkimukseen (ja kurssin ohjeistus)

ti 19.5.              Tyylihistoria tutkimuksen perustana

to 21.5.             Tutkimuksen lähdeaineistoja: suomalainen koti

ti 26.5.              Aineellisen tutkimuksen historia: talonpoikaiskulttuurin erityispiirteet

to 28.5.             Säilöttyä ja siirrettyä kansankulttuuria (vierailu Seurasaaren ulkomuseoon)

ti 2.6.                Historian käännekohdat aineellisen kulttuurin muokkaajina: Turun palo

to 4.6.               Aineellisen esittäminen (vierailu Kansallismuseoon)

ti 9.6.                Vallan merkit: Keisarillinen palatsi ja presidentin linna

to 11.6.             Koti ja kokoelma aineellisen kulttuurin esittäjinä (vierailu Reitzin museoon) ja Oppimispäiväkirjan palautus printattuna opettajalle vierailun aikana

ti 16.6.              Palaute ja loppukeskustelu

HUOM! ensimmäisellä luentokerralla läsnäolovelvoite. Lisäksi läsnäolo 80% sekä osallistuminen vähintään kahteen museokäyntiin (mikäli molemmat poissaolot osuvat museokäyntiin tekee opiskelija korvaavan tehtävän)

Suoritustapa: 14h (7*2h) + 6 h vierailukäyntejä (3*2h) + oppimispäiväkirja, joka on kansatieteen opiskelijoiden osalta 8-10 sivua pitkä ja siinä tulee hyödyntää lisäkirjallisuutta. Lisäkirjallisuus ilmoitettu Oppimateriaali ja kirjallisuus-kohdassa. Voit sopia lisäkirjallisuudesta opettajan kanssa luentojen aikana.

 

Luennot tiistaisin ja torstaisin (ei opetusta to 14.5.) 12.5-16.6.2015 klo 16:30-18:00

 

Jaksolla on kolme vierailukäyntiä (luentojen aikana): Seurasaaren ulkomuseo, Kansallismuseo sekä Reitzin säätiön museo. Avoin yliopisto ei vakuuta opiskelijoita vierailujen ajaksi.

 

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti  TÄÄLTÄ ennen opintojen alkua. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

 

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana tämä jakso suoritetaan): 12.5.-17.6.2015

Oppimateriaali ja Kirjallisuus:

Jorma Heinonen, Osmo Vuoristo: Antiikkikirja (1979 painos, Tammi)

Saatavuus Helsingin yliopiston kirjastossa

Kansatieteen opiskelijat voivat hyödyntää oppimispäiväkirjassaan oheisen kirjallisuuslistan kirjallisuutta (voit myös itse valita käyttämäsi lähdekirjallisuuden/tutkimuksen oman alasi/kiinnostuksesi mukaan). Oppimispäiväkirjassa käytettävästä kirjallisuudesta sovittava luennoitsijan kanssa:

Aineen taikaa. Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä 2011. SKS

Amberg, Anna-Lisa 2003. ”Kotini on linnani” – kartano ylemmän porvariston omanakuvana. Esimerkkinä Geselliuksen, Lindgrenin ja Saarisen suunnittelema Suur-Merijoki vuodelta 1904. SMYA 111.

Bäcksbacka, Christina 1995. Viceamiral Carl Olof Cronstedts hem. SMYA 102.

Finländskt herrgårdsliv. En etnologisk studie över Karsby i Tenala. 1978. SLS

Hakala-Zilliacus, Liisa-Maria 2002 . Suomen Eduskuntatalo. Kokonaistaideteos, itsenäisyysmonumentti ja kansallisen sovinnon representaatio. SKS.

Korhonen, Teppo 1999. Tekniikkaa, taidetta ja taikauskoa. Kirjoituksia aineellisesta kansankulttuurista. SKS

Korhonen, Teppo 1991. Kuisti. Kansatieteellinen tutkimus. SMY. Kansatieteellinen arkisto 37. 

Lahti, Juhana 2006. Arkkitehti Aarne Ervin kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla - Suomalaisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen. Taidehistoriallisia tutkimuksia 34. Taidehistorian seura.

Lehtinen, Ildikó & Sihvo Pirkko 2005. Rahwaan puku. Museovirasto.

Mäntylä, Sinikka 1988. Länsipohjalainen kaappikello. Innovaatiosta folklorismiin. SMY. Kansatieteellinen arkisto 35.

Pylkkänen Riitta 1955. Renessanssin puku Suomessa vanhemmalla Vaasa-ajalla 1560–1620. SMYA 55.

Pylkkänen, Riitta 1970 . Barokin pukumuoti Suomessa 1620–1720. SMYA 71.

Pylkkänen, Riitta 1982. Säätyläisnaisen pukeutuminen Suomessa 1700-luvulla. SMYA 84.

Pälsi, Sakari 1921. Vanhaa ja katoavaa. Otava.

Pälsi, Sakari 1937. Sukupolvien perintö. Gummerus.

Pälsi, Sakari 1947. Omaa työtä. Otava.

Sammallahti, Leena 1980. Suomalainen kansanomainen jalaskehto. SMY. Kansatieteellinen arkisto 31.

Ranta, Sirkka-Liisa 1999. Kirkonkylä Päijänteen kainalossa. Kuhmoisten keskustaajaman muutos 1900-luvulla. SMY. Kansatieteellinen arkisto 44.

Relas, Jukka 2013. Valta, tyyli ja tila. Keisarien ja presidenttien residenssi Helsingissä 1837–1940. SMYA 121.

Selkokari, Hanne 2008. Kalleuksia isänmaalle. Eliel Aspelin-Haapkylä taiteen keräilijänä ja taidehistorioitsijana. SMYA 115.

Sihvo, Pirkko 2009. Rakas ryijy. Museovirasto.

Sirelius, U. T. 1924. Suomen ryijyt. Otava.

Spoof, Sanna-Kaisa 1997. Savikkojen valtias. Jokelan tiilitehtaan sosiaalinen ja fyysinen miljöö. SMY. Kansatieteellinen arkisto 43.

Svinhufvud, Leena 2009. Moderneja ryijyjä, metritavaraa ja käsityötä - Tekstiilitaide ja nykyaikaistuva taideteollisuus Suomessa maailmansotien välisenä aikana. Designmuseo.

Tuomi, Timo: Kaupunkikuvan muutokset suomalaisten kaupunkikeskustojen suunnittelun tavoitteiden ja todellisuuden kohtaamisesta toisen maailmansodan lopusta 1960-luvun puoliväliin. SKS.

Turunen, Arja 2011. Housut, hame, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme? SMY. Kansatieteellinen arkisto 53.

Vuoristo, Osmo 1978. Suomalaiset haarikka-astiat. SMY. Kansatieteellinen arkisto 29. 

 


Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jakso arvioidaan asteikolla: hylätty -5

Arvosana perustuu oppimispäiväkirjaan.

 

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.2015 klo 10:00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle

 

Opettaja: FT Jukka Relas

 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

 

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

 

Avoimen yliopiston oppiaineen  yhteydenottolomake