Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 7.9.2015
16:00 - 18:00
Ma 14.9.2015
16:00 - 18:00
Ma 21.9.2015
16:00 - 18:00
Ma 28.9.2015
16:00 - 18:00
Ma 5.10.2015
16:00 - 18:00
Ma 12.10.2015
16:00 - 18:00
Ma 26.10.2015
16:00 - 18:00
Ma 2.11.2015
16:00 - 18:00
Ma 9.11.2015
16:00 - 18:00
Ma 16.11.2015
16:00 - 18:00
Ma 23.11.2015
16:00 - 18:00
Ma 30.11.2015
16:00 - 18:00
Ma 7.12.2015
16:00 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUTUMINEN (KANSATIEDE) alkaa 19.8.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

MUUT ILMOITTAUTUMISET kyseisen oppiaineen opinto-ohjelman kautta (linkit vievät oppiaineen opinto-ohjelmaan).

Historia, Suomen kieli, Taidehistoria/Kulttuuriperintö, Teatteritiede, Kaupunkitutkimus ja Yhteiskuntahistoria.

Kuvaus

Opetus toteutetaan yhteisopetuksena oppiaineen kanssa. Opintojakso korvaa kansatieteen opintojen kohtaan: 406292, Elinympäristöt (KSU264) 6 op.

Opintojakso korvaa 5 op seuraavien opintojen kohtiin:

Humanistinen tiedekunta: Historia HSS213B (A406050, Kaupunki ja kulttuuri), HYL213D (A406009, Kapitalismin synty ja teollistuminen), HHR222 (A400935, Aatehistoria), Kulttuuriperintö (A406044, Valinnaiset temaattiset opinnot), Suomen kieli, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos SSU354 (A406763, Diskurssi ja sosiolingvistiikka) ja Norsu1 (A405983, Nimistöntutkimus), Taidehistoria TTA250 (A406386, Taidehistorian valinnaisia opintoja) sekä Teatteritiede TTE290E (A406477, Valinnaiset erikoiskurssit).

Valtiotieteellinen tiedekunta: Kaupunkitutkimus (A7304440, Vapaasti valittavia kaupunkitutkimuksen opintoja) ja Yhteiskuntahistoria (A760050, Valinnaisia yhteiskuntahistorian kursseja)

Kansatieteen perusopinnot, mutta kesäopinnoissa tai erikoisjaksoilla ei edeltävien opintojen vaatimusta. Tarvittaessa opiskelija voi tutustua kansatieteen peruskurssin kirjallisuuteen (Ilmar Talve, Suomen Kansankulttuuri)

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan eurooppalaiseen kaupunkikulttuuriin liittyviä yleisiä erityispiirteitä sekä paikallisia ja ajallisia variaatioita. Hän pystyy analysoimaan urbaanin ympäristön mukanaan tuomia kulttuurisia vaikutteita kaupunkilaisten arjessa ja tuntee esimerkkitapausten kautta kaupunkitutkimuksen näkökulmia ja lähderyhmiä.

Kurssilla tutustutaan laajasti Euroopan suurkaupunkikulttuurien ilmiöihin eri tieteenalojen näkökulmasta. Luennoilla tarkastellaan niin suurkaupunkikulttuurien historiallisia kehitysvaiheita kuin sen eri esiintymismuotoja erilaisten lähdeaineistojen valossa. Luennot valottavat myös kaupunkien kielimaisemaa.

HUOM! Opetuspaikkoihin tullut muutoksia (päivitetty 4.9.2015)

Luennot 26 t (13 x 2 t) ma 7.9.-7.12.2015 (ei opetusta 19.10.2015) + oppimispäiväkirja. Läsnäolo pakollinen kaikilla luentokerroilla.

Oppimispäiväkirjaan laajuus on noin 8-12 sivua. Päiväkirjaan kirjataan jokaisen luentokerran keskeiset sisällöt. Lisäksi vähintään kahden luentokerran käsittelyssä tulee käyttää myös luennon yhteydessä ilmoitettua syventävää aineistoa. HUOM! Kansatieteen opiskelijat suorittavat opintojakson muita laajempana (6 op). Kansatieteen opiskelijoiden osalta oppimispäiväkirjassa tulee käyttää syventävää aineistoa neljän luentokerran kohdalla.

Ohjelma:

7.9. FT Samu Nyström: Johdanto kurssiin + Kaupunkielämän kriisi: Ensimmäinen maailmansota Euroopassa

14.9. Dos. Anja Kervanto Nevanlinna: Eurooppalaisen suurkaupungin synty

21.9. VTT Laura Ekholm: Kaupan ja teollisuuden merkitys, Helsinki ja Göteborg

28.9. VTM Leena Enbom ja FM Mika Mäkelä: Moderniksi kaupungiksi: Puu-Kallion saneeraus

5.10. Prof. Taru Nordlund: Suurkaupungit sanomalehdistön matkakertomuksissa

12.10. FT Lieven Ameel: Pariisista Helsinkiin: kaunokirjallisen Helsingin eurooppalaisia juuria

19.10. EI LUENTOA

26.10. Dos. Mikko-Olavi Seppälä: Maailmankaupunki – 1920-luvun moderni Helsinki

2.11. Dos. Pia Olsson: Pääkaupunki – kerrottu suurkaupunki

9.11. FT Markku Kekäläinen: Kohteliaisuus ja kohteliaisuuden tilat 1700-luvun Lontoossa

16.11. Dos. Antti Häkkinen: Helsinkiläinen alaluokka

23.11. Dos. Terhi Ainiala: Kadunnimet kaupungin historian ja ideologioiden välittäjinä

30.11. Prof. Laura Kolbe: Pääkaupungin eliitit: murroksia ja jatkuvuuksia

7.12. FT Samu Nyström ja opiskelijat: Suurkaupunkikulttuurit monitieteisestä näkökulmasta

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua TÄÄLTÄ. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat opintojakson alkaessa.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Kirjalliset tehtävät palautetaan viimeistään 21.12.2015 Moodleen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opettajan määrittelemä kirjallisuus.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.