Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso soveltuu esim. estetiikan ja taidehistorian opiskelijoille sekä muille taiteiden tutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojakso on pakollinen Helsingin yliopiston estetiikan, yleisen kirjallisuustieteen ja teatteritieteen pääaineopiskelijoille. Pakollisen kurssin aikana opiskelijat myös soveltavat oppimiaan menetelmiä yksittäisiin taideteoksiin.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Opintojaksossa perehdytään taiteen tutkimuksen keskeisiin metodologisiin kysymyksiin. Kurssi johdattelee myös taideteosten tulkinnan ongelmiin.

Opintojaksossa perehdytään taiteen tutkimuksen keskeisiin metodologisiin kysymyksiin.
Onko tämä taidetta?
-opettaja kertoo opintojaksosta

Kurssi tarjoaa johdatuksen joihinkin keskeisiin taiteiden tutkimuksen menetelmiä ja teorioita koskeviin aiheisiin. Tällä verkkokurssilla etsitään vastauksia muun muassa kysymyksiin
Mitä on taide? Miten taiteita luokitellaan? Miten taiteita tutkitaan? Mitä on taiteellinen tutkimus? Miten erilaiset teoreettiset näkökulmat vaikuttavat tutkimukseen?

Jakson teemoja ovat esim.:
Metodit ja teoriat
Johdatus taiteen käsitteeseen: Mitä on taide? Mitä on nykytaide? Korkeateidetta vai populaarikulttuuria?
Taide ja taiteen tutkimus
Tutkimustavat ja perinteet
Historiallinen tutkimus: aineistot, arkistot, haastattelut ja lähdekritiikki: Kokemus, tulkinta ja ymmärrys, Kriittinen teoria
Empiiriset näkökulmat ja menetelmät

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kurssin tehtävät:
Aloitustehtävä (noin 1 sivu)
Kaksi aikataulutettua verkkokeskustelua
Oppimispäiväkirja (noin 5 sivua)
Verkkotentti

Opintojakson kirjallisuus koostuu mm. artikkeleista, jotka ovat luettavissa Moodle verkko-oppimisympäristön kautta tai Helkasta.

Asteikolla 0-5.

Verkkotentin arvosana on opintojakson arvosana.
Muut tehtävät tulee olla hyväksyttyjä.

Opintojaksolle voi ilmoittautua ja tulla mukaan vielä ennen ensimmäisen verkkokeskustelun alkua. Myös myöhäisessä vaiheessa mukaan tulevat opiskelijat palauttavat aloitustehtävän ja kuuntelevat verkkoluennot ennen keskustelun aloittamista.

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: to 3.8.2017.

Opiskelijat palauttavat aloitustehtävän ennen ensimmäistä verkkoluentoa.

Verkkoluento pidetään to 10.8.17 klo 17-18 (luento tallennetaan ja sen voi katsoa myös myöhemmin). Johdantoluennolla opettaja käy läpi myös jakson rakenteen ja ohjeistaa opiskelijoita itsenäisestä opiskelusta.Johdantoluennon jälkeen opiskelijat etenevät itsenäisesti, käyden läpi jakson teemoja. Teemoihin liittyy oheismateriaaleina tekstejä sekä luentotallenteita.

Omatoimisen opiskelun jälkeen opiskelijat osallistuvat ensimmäiseen verkkokeskusteluun ke 16.8.- su 20.8.17 välisenä aikana. Jokainen opiskelija kirjoittaa tällöin keskustelun teemasta oman kommenttipuheenvuoronsa keskustelualueella.

Toinen verkkokeskustelu toteutetaan ke 23.8.- su 27.8.17 välisenä aikana.

Opettajan aktiivinen käynti Moodlessa päättyy ma 28.8.17.

Suositellaan, että jakson oppimispäiväkirja, joka perustuu luentomateriaaliin sekä kirjallisuuteen, kirjoitetaan kurssin edetessä. Opiskelija palauttaa oppimispäiväkirjan (noin 5 sivua) samalla viikolla kun suorittaa verkkotentin. Tarkemmat ohjeet opintojakson Moodle -alueella.

Verkkotentin
voi suorittaa joko ke 30.8.17 klo 17-20 tai ke 27.9.17 klo 17-20

Pidätämme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Taiteiden tutkimus ja teoria (TTT100) (25 op) -opintokokonaisuutta.