Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu kaikille taiteesta ja taidehistoriasta kiinnostuneille.

 

Sisältö/tavoite: Kurssilla tutustutaan länsimaisen taidehistorian keskeisiin ilmiöihin esihistorialliselta ajalta uudelle ajalle. Opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on saanut käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän on oppinut tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän on oppinut havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta on omaksuttu yleiset ääriviivat. Opiskelija on saanut käsityksen taidehistorian peruskäsitteistä. Edelleen hän on saanut perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Luennot: 29 t, 25.5. - 17.6. ma ja ke klo 17.00 - 19.30 Huom. 10.6. ja 15.6. klo 17.00 - 20.15

Ilmoittautuminen kesäyliopiston verkkosivuilla www.kesayliopistohki.fi

Opintomaksu: 65 € (opiskelijahinta) / 95 €

Suoritustapa: Luennot, museokäynnit, tentti luennoista ja kirjallisuudesta. Tenttiin sisältyy diojen tunnistustehtäviä, joten kuulusteluun tulee saapua hyvissä ajoin, sillä myöhästyneellä ei ole mahdollisuutta katsoa dioja erikseen. Omakustanteisista museokäynneistä sovitaan luennoilla.

Korvaavuus: TTA110, 5 op (Helsingin yliopisto)

Tentti 24.6. ke klo 17.00 - 20.00

Uusinta 29.7. ke klo 17.00 - 20.00

Päivitetään kesäyliopiston verkkosivuille

Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden ja oheiskirjallisuuden hyvää hallintaa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu tenttiin.

Peruskurssi-jaksoja ei voi suorittaa esseellä tai tenttimällä.

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki
Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Opettajat: FM Jukka Cadogan, arkkitehti Mikko Lindqvist, FM Leena Reinilä ja FM Eeva Väänänen

 

Opintojakso kuuluu Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuuteen