Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta (30 €) maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa.

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Espoon työväenopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

ILMOITTAUTUMINEN ILMONET

Lisätietoa Espoon työväenopiston maksuista ja maksuehdoista

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu kaikille taiteesta ja taidehistoriasta kiinnostuneille.

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on saanut käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän on oppinut tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän on oppinut havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta on omaksuttu yleiset ääriviivat. Opiskelija on saanut käsityksen taidehistorian peruskäsitteistä. Edelleen hän on saanut perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.Opiskelija hallitsee yleisen taidehistorian kokonaiskuvan jäsennellysti, hän tuntee keskeiset teokset ja omaa tyylihistorian perusteet. Lisäksi opiskelija osaa esittää taidehistorian historian pääpiirteissään ja määritellä sen rakentumisen perusteet.

Jaksolla tutustutaan länsimaisen taidehistorian keskeisiin ilmiöihin esihistorialliselta ajalta uudelle ajalle.

Suositellaan edeltäviksi opinnoiksi Johdatus taidehistorian opintoihin- jaksoa

Luennot 24h (8*3h) tiistaisin 4.10.-29.11.2016

4.10.2016 klo 17:00-17:20 Orientaatio taidehistorian opiskeluun - koulutussuunnittelija Joanna Veinio

4.10.2016 klo 17:30-20:00 Johdatus taidehistorian peruskursseihin, Varhaisten korkeakulttuurien taide – Katja Raunio

11.10.2016 klo 17-19:30 Varhaisten korkeakulttuurien ja antiikin Kreikan arkkitehtuuri - Mikko Lindqvist

25.10.2016 klo 17-19:30 Antikin kuvataide - Leena Reinilä

1.11.2016 klo 17-19:30 Antiikin Rooma & varhaiskristillinen arkkitehtuuri - Mikko Lindqvist

8.11.2016 17-19:30 Bysantti ja keskiaika (arkkitehtuuri sekä Suomen keskiaika) - Mikko Lindqvist

15.11.2016 klo 17-19:30 Keskiajan ja Bysantin kuvataide – Markus Hiekkanen

22.11.2016 klo 17-19:30 Renessanssi - Leena Reinilä

29.11.2016 klo 17-19:30 Renessanssi - Leena Reinilä

Luennot ja tentti sekä näyttelykortti.

Peruskurssijaksot suoritetaan luentokuulustelulla, johon kuuluu myös oheiskirjallisuutta. Opiskelija kerää yhteensä 12 näyttelykäyntiä peruskurssien I-III aikana. Näyttelykortti palautetaan Peruskurssi III yhteydessä.

M. Stokstad & M. W. Cothren:

Art History (4. painos vuodelta 2011), 1–13, 26-37, 48-61, 84-99, 107-259, 438-709. HUOM. Laatikkotekstejä ei lueta. Lukuohje = oheiskirja, joka pohjustaa ja tukee luennoilla käsiteltyjä asioita.

Art History teoksen 5. painos ilmestyi 2013. Teos käy tenttikirjaksi ja siitä luetaan vastaavat osa-alueet.

Artikkelit:

M. Hiekkanen: s. 8–50. Teoksessa Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1117, 2007.

M. Hiekkanen: Reformaatioajan kirkot (s. 275–277); Suurvalta-ajan kirkkorakennukset (s. 333–336); H. Hanka: Kirkon ja maallisen vallan kuvat 1500 ja 1600-luvuilla (s. 337–345). Teoksessa Suomen kulttuurihistoria 1, Taivas ja maa, Tammi 2002.

Tekstejä pitää lukea etukäteen ennen kyseisen aiheen luentoa ja kerrata luentokuulustelua varten.

Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden ja oheiskirjallisuuden hyvää hallintaa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu tenttiin.

Opintoihin ilmoittaudutaan yhteistyöoppilaitokseen, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

ILMOITTAUTUMINEN ILMONET

Lisätietoa Espoon työväenopiston maksuista ja maksuehdoista

Espoon työväenopisto
http://www.espoo.fi/tyovaenopisto

Lisätietoa Espoon työväenopiston avoimesta yliopistosta

Tenttipäivät:

ma 12.12.2016 klo 17-20

ke 25.1.2017 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tentit sisältävät diojen tunnistustehtäviä, joten tenttitilaisuuteen tulee saapua opinto-ohjelmassa ilmoitettuun kellonaikaan.

Tentti-ilmoittautuminen ja tenttipaikka:

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Omat sivut -palvelun Osallistumistiedot-sivulla.

Tenttipaikka opetuksen toteuttavassa opistossa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle (materiaalit), joka aukeaa jakson alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakso on osa Taidehistorian perusopintoja 25 op