Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Luento 6.10. peruttu

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 15.9.2016
16:00 - 19:30
To 22.9.2016
16:30 - 19:00
To 29.9.2016
16:30 - 19:00
To 6.10.2016
16:30 - 19:00
To 13.10.2016
16:30 - 20:00
Ke 19.10.2016
17:00 - 18:00
To 20.10.2016
16:30 - 19:00
Ke 26.10.2016
16:30 - 19:00
To 27.10.2016
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Opintoihin voi ilmoittautua joko jakso kerrallaan (tämä ohjelma) tai Peruskursseille I-III yhdellä kertaa

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu kaikille taiteesta ja taidehistoriasta kiinnostuneille.

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on saanut käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän on oppinut tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän on oppinut havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta on omaksuttu yleiset ääriviivat. Opiskelija on saanut käsityksen taidehistorian peruskäsitteistä. Edelleen hän on saanut perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.Opiskelija hallitsee yleisen taidehistorian kokonaiskuvan jäsennellysti, hän tuntee keskeiset teokset ja omaa tyylihistorian perusteet. Lisäksi opiskelija osaa esittää taidehistorian historian pääpiirteissään ja määritellä sen rakentumisen perusteet.

Jaksolla tutustutaan länsimaisen taidehistorian keskeisiin ilmiöihin esihistorialliselta ajalta uudelle ajalle.

Luennot ja tentti sekä näyttelykortti.

Peruskurssijaksot suoritetaan luentokuulustelulla, johon kuuluu myös oheiskirjallisuutta. Opiskelija kerää yhteensä 12 näyttelykäyntiä peruskurssien I-III aikana. Näyttelykortti palautetaan Peruskurssi III yhteydessä.

M. Stokstad & M. W. Cothren:

Art History (4. painos vuodelta 2011), 1–13, 26-37, 48-61, 84-99, 107-259, 438-709. HUOM. Laatikkotekstejä ei lueta. Lukuohje = oheiskirja, joka pohjustaa ja tukee luennoilla käsiteltyjä asioita.

Art History teoksen 5. painos ilmestyi 2013. Teos käy tenttikirjaksi ja siitä luetaan vastaavat osa-alueet.

Artikkelit:

M. Hiekkanen: s. 8–50. Teoksessa Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1117, 2007.

M. Hiekkanen: Reformaatioajan kirkot (s. 275–277); Suurvalta-ajan kirkkorakennukset (s. 333–336); H. Hanka: Kirkon ja maallisen vallan kuvat 1500 ja 1600-luvuilla (s. 337–345). Teoksessa Suomen kulttuurihistoria 1, Taivas ja maa, Tammi 2002.

Tekstejä pitää lukea etukäteen ennen kyseisen aiheen luentoa ja kerrata luentokuulustelua varten.

Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden ja oheiskirjallisuuden hyvää hallintaa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu tenttiin.

Suositellaan edeltäviksi opinnoiksi Johdatus taidehistorian opintoihin- jaksoa

Luennot torstaisin 15.9.-27.10.2016

to 15.9. klo 16:15-16:45 orientaatio Joanna Veinio

to 15.9. klo 17:00-19:30 (3 h) Esihistoriallinen taide ja varhaisten korkeakulttuurien kuvataide – Jukka Cadogan

to 22.9. klo 16:30-19:00 (3h) Antiikin arkkitehtuuri – Anna Ripatti

to 29.9. klo 16:30-19:00 (3h) Antiikin kuvataide – Hanna-Reetta Schreck

PERUTTU to 6.10. klo 16:30-19:00 (3h) Varhaiskristillinen ja Bysantin taide sekä katolisen Euroopan varhaiskeskiaika - Hanna Kemppi

to 13.10. klo 16:30-19:45 (4h) Sydän- ja myöhäiskeskiajan taide katolisessa Euroopassa – Markus Hiekkanen

ke 19.10. klo 17-18 vapaaehtoinen tentti-ilta ilmoittautuminen

to 20.10. klo 16:30-19:00 (3h) Renessanssin kuvataide – Suvi Leukumaavaara

Ke 26.10. klo 16:30-19:00 (3h) Varhaiskristillinen ja Bysantin taide sekä katolisen Euroopan varhaiskeskiaika - Hanna Kemppi

to 27.10. klo 16:30-19:00 (3h) Renessanssin arkkitehtuuri – Anna Ripatti

Tenttipäivät:

ke 2.11.2016 klo 17-20

ke 11.1.2017 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tentit sisältävät diojen tunnistustehtäviä, joten tenttitilaisuuteen tulee saapua opinto-ohjelmassa ilmoitettuun kellonaikaan.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle (materiaalit), joka aukeaa jakson alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakso on osa Taidehistorian perusopintoja 25 op