Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu kaikille taiteesta ja taidehistoriasta kiinnostuneille.

Suositellaan Taidehistorian opintoja. Opiskelijan tulee hallita oppiaineen peruskäsitteet sekä sanasto. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä. Suosittelemme että Peruskurssi I-III suoritetaan järjestyksessä.

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on saanut käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän on oppinut tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän on oppinut havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta on omaksuttu yleiset ääriviivat. Opiskelija on saanut käsityksen taidehistorian peruskäsitteistä. Edelleen hän on saanut perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Opiskelija hallitsee yleisen taidehistorian kokonaiskuvan jäsennellysti, hän tuntee keskeiset teokset ja omaa tyylihistorian perusteet. Lisäksi opiskelija osaa esittää taidehistorian historian pääpiirteissään ja määritellä sen rakentumisen perusteet.

Jaksolla käsitellään länsimaisen taiteen historiaa uuden ajan alkupuolelta noin vuoteen 1900.

Sisältö/tavoite: Jaksolla käsitellään länsimaisen taiteen historiaa uuden ajan alkupuolelta noin vuoteen 1900. Opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on saanut käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän on oppinut tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän on oppinut havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta on omaksuttu yleiset ääriviivat. Opiskelija on saanut käsityksen taidehistorian peruskäsitteistä. Edelleen hän on saanut perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Edeltävät opinnot: Suositellaan, että taidehistorian peruskurssi I on suoritettu.

Luennot: 24 t, 3. - 24.8. ma ja ke klo 17.00 - 19.30

Ilmoittautuminen kesäyliopiston verkkosivuilla www.kesayliopistohki.fi

Opintomaksu: 65 € (opiskelijahinta) / 95 €

Suoritustapa: Luennot, museokäynnit, tentti luennoista ja kirjallisuudesta. Tenttiin sisältyy diojen tunnistustehtäviä, joten kuulusteluun tulee saapua hyvissä ajoin, sillä myöhästyneellä ei ole mahdollisuutta katsoa dioja erikseen. Omakustanteisista museokäynneistä sovitaan luennoilla.

Edeltävät opinnot: Suositellaan, että taidehistorian peruskurssi I on suoritettu.

Korvaavuus: TTA120, 5 op (Helsingin yliopisto)

Päivitetään kesäyliopiston verkkosivuille

Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden ja oheiskirjallisuuden hyvää hallintaa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Arvosana perustuu tenttiin.

Peruskurssi-jaksoja ei voi suorittaa esseellä tai tenttimällä.

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

 

Opettajat: Arkkitehti Mikko Lindqvist, FM Leena Reinilä ja FM Eeva Väänänen

Toteuttaja:

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A

00100 Helsinki

puhelin 020 779 2400

info@kesayliopistohki.fi

Jakso kuuluu Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuuteen