Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 1.12.2015
17:00 - 20:00
Ti 8.12.2015
17:00 - 19:00
To 10.12.2015
16:30 - 18:00
To 17.12.2015
16:30 - 18:00
Ti 12.1.2016
16:30 - 18:00
Ti 19.1.2016
16:30 - 19:00
Ti 26.1.2016
16:30 - 19:00
Ti 2.2.2016
16:30 - 19:00
Ti 9.2.2016
16:30 - 18:00
To 11.2.2016
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Omatoimisista näyttelykäynneistä aiheutuu opiskelijoille lisäkustannuksia.

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen yksittäiselle jaksolle alkaa 19.08.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot.Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu kaikille taiteesta ja taidehistoriasta kiinnostuneille.

Suositellaan Taidehistorian opintoja. Opiskelijan tulee hallita oppiaineen peruskäsitteet sekä sanasto. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä. Suosittelemme että Peruskurssi I-III suoritetaan järjestyksessä.

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on saanut käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän on oppinut tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän on oppinut havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta on omaksuttu yleiset ääriviivat. Opiskelija on saanut käsityksen taidehistorian peruskäsitteistä. Edelleen hän on saanut perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Opiskelija hallitsee yleisen taidehistorian kokonaiskuvan jäsennellysti, hän tuntee keskeiset teokset ja omaa tyylihistorian perusteet. Lisäksi opiskelija osaa esittää taidehistorian historian pääpiirteissään ja määritellä sen rakentumisen perusteet.

Jaksolla tutustutaan länsimaisen taidehistorian keskeisiin ilmiöihin 1600-luvulta noin 1900-luvun alkuun.

Opintojakso kuuluu Taidehistorian perusopintoja 25 op kokonaisuuteen.

Luennot 24 t + tentti (kuvat ja kirjallisuus) + omatoimiset näyttelykäynnit

ti 1.12. klo 17.00 - 19.30 (3 h) Arkkitehtuuri 1600–1750 - FT Anna Ripatti
ti 8.12. klo 17.00 – 18:30 (2 h) 1600- ja 1700-lukujen kuvataide - FM Eeva Väänänen
to 10.12. klo 16.30 - 18.00 (2 h) 1600- ja 1700-lukujen kuvataide - Eeva Väänänen
ti 15.12. klo 16.30 – 18:00 (2 h) Arkkitehtuuri 1750–1840 - Anna Ripatti PERUTTU -> korvaava luento ilmoitetaan myöhemmin
to 17.12. klo 16.30 – 18:00 (2 h) Arkkitehtuuri 1750–1840 - Anna Ripatti
Joulutauko

ti 12.1.2016 klo 16:30-18:00 (2h) korvaava luento HUOM poikkeava opetustila Aud XIV
ti 19.1.2016 klo 16.30 - 19.00 (3 h) Kuvataide 1800–1870 - FM Hanna-Reetta Schreck
ti 26.1. klo 16.30 - 19.00 (3 h) Arkkitehtuuri 1840–1890 - Anna Ripatti
ti 2.2. klo 16.30 - 19.00 (3 h) Kuvataide noin 1870–1890 - Hanna-Reetta Schreck
ti 9.2. klo 16.30 - 18:00 (2 h) Kuvataide noin 1890-1905 - Hanna-Reetta Schreck
to 11.2. klo 16:30-18:00 (2 h) Kuvataide noin 1890–1905 - Hanna-Reetta Schreck

Luennoilla tehtävät muistiinpanot auttavat opiskelijaa myöhemmin hänen hahmotellessaan esim. tenttiä varten käsitellyn ajanjakson oleellisia sekä vähemmän oleellisia ominaispiirteitä. Suosittelemme tutustumaan luennon aiheeseen jo etukäteen esim. lukemalla teemaan liittyvän kohdan kirjallisuudesta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy liitämään luennon sisällön lukemaansa.

Tenttipäivät

ma 29.2.2016 klo 17-20

ke 20.4.2016 klo 17-20

Tentti sisältää diojen tunnistustehtäviä, joten tenttitilaisuuteen tulee saapua opinto-ohjelmassa ilmoitettuuna kellonaikaan

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

M. Stokstad & M. W. Cothren:

Art History (4. painos vuodelta 2011), 710–769, 902–1015. HUOM. Laatikkotekstejä ei lueta. Lukuohje = oheiskirja, joka pohjustaa ja tukee luennoilla käsiteltyjä asioita. Teoksen saatavuustieto Helsingin yliopiston kirjastot

Art History teoksen 5. painos ilmestyi 2013. Teos käy tenttikirjaksi ja siitä luetaan vastaavat osa-alueet. 5. painoksen saatavuustieto Helsingin yliopiston kirjastot

Artikkelit:

R. Knapas: Suomen taide ja suomalainen taide – Apollonista Väinämöiseen (s. 316–334); L. Lindgren: Orfeus ja Apollon Turun Akatemiassa; Keisarin kunniaksi (s. 353–356); A. Kortelainen: Kalevala ja kuvataide (s. 357–359). Teoksessa Suomen kulttuurihistoria 2, Tunne ja tieto. Tammi 2002.;

L. Lindgren: Muistomerkkien Suomi (s. 385–394); R. Konttinen: Kuvataide suomalaisuuden ja muukalaisuuden puristuksessa (s. 395–401); L. Ahtola-Moorhouse: Maalaustaide vuosisadan alkupuolen pyörteissä (414–417). Teoksessa Suomen kulttuurihistoria 3, Oma maa ja maailma, Tammi 2003.

J. Ervamaa: Käsityöläismaalareista von Wright-veljeksiin, Taiteilijan urasta ja asemasta Suomessa 1700-luvulta 1800-luvun alkupuolelle (s. 150–205). Teoksessa Volare, intohimona kuvataide.

L. Valkeapää: s. 4-13. Miten keskiaikaisesta kirkosta tuli kulttuurielämää? Alue ja ympäristö, 31, 2/2002.

R. Nikula: s. 45–92. Teoksessa Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Otava 2005.

Tekstejä pitää lukea etukäteen ennen kyseisen aiheen luentoa ja kerrata luentokuulustelua varten.

Peruskurssijakso suoritetaan luentokuulustelulla, johon kuuluu myös oheiskirjallisuutta.Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden ja oheiskirjallisuuden hyvää hallintaa. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä osallistumista luennoille.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 5- hylätty. Arvosana perustuu tenttiin.

Avoin yliopiston noudattaa opinnoissa tiedekunnan opetuksen linjoja. Taidehistorian oppiaineen luonteeseen kuuluu laaja kuvamateriaali sekä runsas kirjoittamisen määrä. Kuvamateriaalin avulla opiskelijoita harjoitetaan näkemään taideteoksia, tyylisuuntia jne. Samalla opiskelijat oppivat tunnistamaan aikakauden tärkeimmät kohteet ja nimeämään ne.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat opetuksen alkaessa.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakso kuuluu Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuuteen