Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 14.1.2015
16:30 - 18:00
Ke 21.1.2015
16:30 - 18:00
Ke 28.1.2015
16:30 - 18:00
Ke 28.1.2015
16:30 - 19:45
Ke 4.2.2015
16:30 - 18:00
Ke 4.2.2015
16:30 - 19:00
Ke 11.2.2015
16:30 - 18:00
Ke 11.2.2015
16:30 - 19:45
Ke 18.2.2015
16:30 - 18:00
Ke 25.2.2015
16:30 - 19:00
To 5.3.2015
16:30 - 19:00
Ke 11.3.2015
16:30 - 19:45

Kuvaus

Mitä taidehistoria on?

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Keskeisimmät tutkimuskohteet ovat kuvataide ja arkkitehtuuri, mutta tarkastelu ulottuu myös muihin visuaalisen kulttuurin ilmentymiin ja kuvastoihin sekä taideteorioihin. Visuaalista kulttuuria tarkastellaan paitsi historiallisesta myös esimerkiksi psykologisesta, sosiologisesta ja semioottisesta näkökulmasta.

Vaativuudestaan huolimatta opinnot ovat antoisia ja soveltuvat myös yleissivistäväksi harrastukseksi ja ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille kuvataiteista, visuaalisista kulttuureista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille tai näiden parissa työskenteleville.

Edeltävät opinnot:

Suositellaan, että Peruskurssit I-III käydään järjestyksessä. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä. Opiskelijan tulee hallita oppiaineen peruskäsitteet sekä sanasto.

Suositellaan, että Peruskurssit I-III käydään järjestyksessä. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä. Opintojen vaativuustaso kasvaa tiedon kumuloituessa.

Suositellaan Taidehistorian opintoja. Opiskelijan tulee hallita oppiaineen peruskäsitteet sekä sanasto. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä. Suosittelemme että Peruskurssi I-III suoritetaan järjestyksessä.

Opiskelija hallitsee yleisen taidehistorian kokonaiskuvan jäsennellysti, hän tuntee keskeiset teokset ja omaa tyylihistorian perusteet. Lisäksi opiskelija osaa esittää taidehistorian historian pääpiirteissään ja määritellä sen rakentumisen perusteet. Jaksolla tutustutaan länsimaisen taiteen historiaan 1900-luvulta 2000-luvulle.

Taidehistorian opinnot ovat vaativia ja edellyttävät laajan materiaalin omaksumisen. Opintojaksolla on laajan kuvallinen materiaali ja jaksoon kuuluu paljon kirjallisuutta. Varaa opintoihin tarpeeksi aikaa, 5 op suoritus on laskennallisesti 135 tunnin työ. Opinnoissa on englanninkielistä kirjallisuutta.

Avoin yliopiston noudattaa opinnoissa tiedekunnan opetuksen linjoja. Taidehistorian oppiaineen luonteeseen kuuluu laaja kuvamateriaali sekä runsas kirjoittamisen määrä. Kuvamateriaalin avulla opiskelijoita harjoitetaan näkemään taideteoksia, tyylisuuntia jne. Samalla opiskelijat oppivat tunnistamaan aikakauden tärkeimmät kohteet ja nimeämään ne.

Luennoilla tehtävät muistiinpanot auttavat opiskelijaa myöhemmin hänen hahmotellessaan esim. tenttiä varten käsitellyn ajanjakson oleellisia sekä vähemmän oleellisia ominaispiirteitä.

Suosittelemme tutustumaan luennon aiheeseen jo etukäteen esim. lukemalla teemaan liittyvän kohdan kirjallisuudesta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy liitämään luennon sisällön lukemaansa.

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä osallistumista luennoille. Näyttelykäynneistä aiheutuu opiskelijoille lisäkustannuksia.

Opinnoissa on englanninkielistä kirjallisuutta sekä artikkelipohjainen kirjallisuuspaketti. Opinnot vastaavat vaatimuksiltaan Helsingin yliopiston oppiaineen tutkintovaatimuksia.

Luennot 24 t + lähiekskursio (1,5 t) + tentit (kuvat ja kirjallisuus) + omatoimiset näyttelykäynnit

Luennot:

Suosittelemme tutustumaan luennon aiheeseen jo etukäteen esim. lukemalla teemaan liittyvän kohdan kirjallisuudesta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy liitämään luennon sisällön lukemaansa.

ke 14.1.2015

klo 16.30 - 18:00 (2 h)    

Arkkitehtuuri noin 1890–1930 I    Juhana Lahti

ke 21.1.2015 klo 16.30 - 18:00 (2 h) Arkkitehtuuri noin 1890–1930 II   Juhana Lahti

ke 28.1.

klo 16.30 – 19.45 (4 h)    

Kuvataide 1905–1950    Juha-Heikki Tihinen

ke  4.2.

klo 16.30 - 19.00 (3 h)    

Arkkitehtuuri noin 1930–1970    Juhana Lahti

ke 11.2.

klo 16.30 – 19.45 (4 h)    

Kuvataide 1950-   - Juha-Heikki Tihinen

ke 25.2.

klo 16.30 - 19.00 (3 h)    

Arkkitehtuuri noin1970 – 2010    Juhana Lahti

HUOM!

torstai 5.3.

klo 16.30 - 19.00 (3 h)    

Taideteollisuus 1900-luvulla    Susanna Aaltonen

ke 11.3.

klo 16.30-19.00 (3 h)   

1800-1900-lukujen kaupunkirakennustaide - Pinja Metsäranta  

to 12.3.

klo (noin 1 h) 

Lähiekskursio – temaattinen

Juha-Heikki Tihinen ja Anna Ripatti

Opetusajat ja -paikat näet tämän sivun alareunassa.

Ekskursiot ovat temaattisia (arkkitehtuuri ja kuvataide). Opiskelija valitsee teeman ja ilmoittautuu ekskursioryhmään luentojen aikana. Ryhmäjako sekä tarkemmat kellonajat ja lähtöpaikka sovitaan luentojen alkaessa.

Opiskelija valitsee yhden seuraavista ekskursioryhmistä:

Ryhmä 1 arkkitehtuuri klo 16:00-16:45
Ryhmä 1 kuvataide klo 16:00-16:45

Ryhmä 2 arkkitehtuuri klo 16:50-17:35
Ryhmä 2 kuvataide klo 16:50-17:35

HUOM! paikkamäärä rajallinen. Lisätietoja jaksolle ilmoittautuneille opintojen alkaessa.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 28.8.2014

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Oppimateriaali ja Kirjallisuus:

M. Stokstad & M. W. Cothren: Art History 1016–1135. HUOM. Laatikkotekstejä ei lueta. Lukuohje = oheiskirja, joka pohjustaa ja tukee luennoilla käsiteltyjä asioita.

Artikkelikokoelma: (saatavilla myös sähköisenä, lisätietoja ilmoittaautuneille ensimmäisellä luennolla)

  •  H. Johansson: Luonto kuvataiteessa. Panteistisesta keinotekoiseen, paikallisesta globaaliin (s. 86–96); K. Saarikangas: Puhtaita ja valoisia koteja (s. 321–335); L.-M. Rossi: Ylevät, rumat ja haastavat: ruumiillisuus suomalaisessa 1900-luvun kuvataiteessa (s. 473–487). Teoksessa Suomen kulttuurihistoria 4, Koti, kylä, kaupunki, Tammi 2004.
  •   V. Lukkarinen: s. 20–81. Teoksessa Suomi-kuvasta mielenmaisemaan. Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 965 / Taidekoti Kirpilän julkaisuja 3, 2004.
  •  J. Kokkonen, T.-J. Vuorenmaa & J. Hinkka: Suomalainen valokuva 1842–1992 (s. 11–39). Teoksessa Valokuvan taide. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 559 / VB-valokuvakeskuksen julkaisuja 2, 1992.
  •  P. Korvenmaa: s. 12–39, 172–209, 293–326. Teoksessa Taide & teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun historiaan. Taideteollinen korkeakoulu / Taik Books 2009.
  •  T. Karjalainen: s. 24–44. Teoksessa Uuden kuvan rakentajat. Konkretismin läpimurto Suomessa. WSOY 1990.
  •  U. Pallasmaa: Poliittisuus maalaustaiteessa s. 148–155. Teoksessa Pinx – Maalaustaide Suomessa 5 . Tarinankertojia. W&G 2003.
  •  R. Nikula: s. 93-205. Teoksessa Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Otava 2005.

Luentoon 11.3.2014 liittyy lisäksi R. Nikula: s. 63-72 ja s. 80 Teoksessa Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Otava 2005.

Tekstejä pitää lukea etukäteen ennen kyseisen aiheen luentoa ja kerrata luentokuulustelua varten.

Opiskelijat voivat halutessaan käyttää Art History teoksen rinnalla tukikirjallisuutena Hugh Honour & John Fleming: Maailman taiteen historia, Otava 1992 tai sitä uudemmat painokset.

Opintojen tukena suositellaan käytettäväksi Taidehistorian sanastoa Jyväskylän yliopisto TAIKU/Taidehistoria sa...-versio 2003)

Tukikirjallisuutena voi käyttää myös Riitta Konttisen ja Liisa Laajoen (toim. Turtia Kaarina) Taiteen sanakirja-teosta. Saatavuus HelMet ja Helsingin yliopiston kirjastot

Mikäli haluat ostaa Art History teoksen, sen voi tilata

Mikäli haluat ostaa Art History teoksen, sen  voi tilata sen

Art History –teosta on saatavilla Adlibris verkkokaupasta (kohtuullinen hinta ja toimitusaika) (tieto 25.8.2014) Katso tiedot täältä: http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=0205873472

esim. Suomalaisen kirjakaupan kautta (2013 painos ilmeisesti heidän varastostaan loppu, tieto 25.8.2014)

http://www.suomalainen.com/ulkomaiset-kirjat/ulk-taide-musiikki/art-history-sku-p9780205873470

Teos on tilattavissa myös Akateemisen kirjakaupan kautta:

https://akateeminen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10051&categoryId=&productId=23343875&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=&langId=-11&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10201

M. Stokstad & M. W. Cothren:

Art History (4. painos vuodelta 2011) s. 960-964 ja s. 1011– 1135. Teoksen saatavuustieto Helsingin yliopiston kirjastot

Art History teoksen 5. painos ilmestyi 2013. Teos käy tenttikirjaksi ja siitä luetaan vastaavat osa-alueet 5. painoksen saatavuustieto Helsingin yliopiston kirjastot

Artikkelit:

H. Johansson: Luonto kuvataiteessa. Panteistisesta keinotekoiseen, paikallisesta globaaliin (s. 86–96); K. Saarikangas: Puhtaita ja valoisia koteja (s. 321–335); L.-M. Rossi: Ylevät, rumat ja haastavat: ruumiillisuus suomalaisessa 1900-luvun kuvataiteessa (s. 473–487). Teoksessa Suomen kulttuurihistoria 4, Koti, kylä, kaupunki, Tammi 2004.

V. Lukkarinen: s. 20–81. Teoksessa Suomi-kuvasta mielenmaisemaan. Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 965 / Taidekoti Kirpilän julkaisuja 3, 2004.

J. Kokkonen, T.-J. Vuorenmaa & J. Hinkka: Suomalainen valokuva 1842–1992 (s. 11–39). Teoksessa Valokuvan taide. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 559 / VB-valokuvakeskuksen julkaisuja 2, 1992.

P. Korvenmaa: s. 12–39, 172–209, 293–326. Teoksessa Taide & teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun historiaan. Taideteollinen korkeakoulu / Taik Books 2009.

T. Karjalainen: s. 24–44. Teoksessa Uuden kuvan rakentajat. Konkretismin läpimurto Suomessa. WSOY 1990.

U. Pallasmaa: Poliittisuus maalaustaiteessa s. 148–155. Teoksessa Pinx – Maalaustaide Suomessa 5 . Tarinankertojia. W&G 2003.

R. Nikula: s. 93–205. Teoksessa Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Otava 2005.

Tekstejä pitää lukea etukäteen ennen kyseisen aiheen luentoa ja kerrata luentokuulustelua varten.

Tenttipäivät:

Tentti 1: ma 23.3.2015 klo 17-20

Tentti 2: ke 6.5.2015 klo 17-20

Tentti sisältää diojen tunnistustehtäviä, joten tenttitilaisuuteen tulee saapua opinto-ohjelmassa ilmoitettuun kellonaikaan

Katso tenttipaikka tenttipaikkalistalta

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttikertaa.   Tutustu tenttiohjeisiin

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Peruskurssijakso suoritetaan luentokuulustelulla, johon kuuluu myös oheiskirjallisuutta

Näyttelykortti on pakollinen osasuoritus Taidehistorian peruskurssi III opiskelijoille.

Näyttelykortti: Omatoimisia museo- ja näyttelykäyntejä varten opiskelijoille jaetaan Taidehistorian peruskurssi I, II ja III:sen orientaatioissa näyttelykortti, johon opiskelija kerää leimat 12 museo- ja näyttelykäynnistä. Näyttelykortti palautetaan Taidehistorian peruskurssi III tentissä tai uusintatentissä tai viimeistään 15.6.2015 mennessä.

Näyttelykortti on voimassa hyväksyttyä lukuvuotta seuraavan lukuvuoden mukaan lukien kesäopetuksen. Esim. lukuvuonna 2013-2014 suoritettu näyttelykortti on voimassa kesän 2014 sekä lukuvuoden 2014-2015.

Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden ja oheiskirjallisuuden hyvää hallintaa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Arvosana perustuu tenttiin.

Taidehistorian opinnot ovat vaativia ja edellyttävät laajan materiaalin omaksumisen. Opintojaksolla on laajan kuvallinen materiaali ja jaksoon kuuluu paljon kirjallisuutta. Opinnot vastaavat vaatimuksiltaan Helsingin yliopiston oppiaineen tutkintovaatimuksia. Opinnoissa on englanninkielistä kirjallisuutta.

Varaa opintoihin tarpeeksi aikaa, 5 op suoritus on laskennallisesti 135 tunnin työ.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa 18.11.2014 klo 10:00

Maksu 50 euroa
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

 

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua.  Opetuspaikkojen sijainnit. Näet opetuspaikan sijainnin myös tämän sivun alareunassa olevasta opetuspaikan linkistä. Voit tarkistaa Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyyden opetustilojen esittely -sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Voit hyödyntää Flamman Opintoni- ikkunan kalenteria (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Jakson tiedot päivittyvät Flammaan noin vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Opettajat:

FT Juhana Lahti, FT Juha-Heikki Tihinen, FT Susanna Aaltonen ja FM Pinja Metsäranta

Opettajat ovat tavattavissa luentojen aikana. Muina ajankohtina yhteydenotot opetuksen järjestäjän kautta. Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston suunnittelija yhteydenottolomake.

Opintojakso kuuluu Taidehistorian perusopintoja (25 op) kokonaisuuteen.