Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 21.3.2017
16:30 - 19:00
Ti 28.3.2017
16:30 - 19:00
Ti 4.4.2017
16:30 - 19:00
Ti 11.4.2017
16:30 - 19:00
Ti 25.4.2017
16:30 - 19:00
Ti 2.5.2017
16:30 - 19:00
Ti 9.5.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Opintoihin voi ilmoittautua joko jakso kerrallaan (tämä ohjelma) tai Peruskursseille I-III yhdellä kertaa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu kaikille taiteesta ja taidehistoriasta kiinnostuneille. Taidehistorian peruskurssit suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä.

Suositellaan Taidehistorian opintoja. Opiskelijan tulee hallita oppiaineen peruskäsitteet sekä sanasto. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä. Suosittelemme että Peruskurssi I-III suoritetaan järjestyksessä.

Jaksolla tutustutaan länsimaisen taiteen historiaan 1900-luvulta 2000-luvulle. Jaksoon kuuluu osasuorituksena pakollinen näyttelykortti.

Luennot tiistaisin 21.3.-9.5.2017 klo 16:30-19:00 (3h)

ti 21.3. (3 h) Kuvataide 1905–1950 – FT Juha-Heikki Tihinen

ti 28.3. (3 h) Kuvataide 1950 lähtien – FT Juha-Heikki Tihinen

ti 4.4. (3 h) Taideteollisuus 1900-luvulla – FT Susanna Aaltonen

ti 11.4. (3 h) Arkkitehtuuri noin 1890–1930 – FT Juhana Lahti

ti 25.4. (3 h) Arkkitehtuuri noin 1930–1970 – FT Juhana Lahti

ti 2.5. (3 h) Arkkitehtuuri noin1970–2015 – FT Juhana Lahti

ti 9.5. (3 h) 1800–1900-lukujen kaupunkirakennustaide – FM Pinja Metsäranta

ke 17.5. Lähiekskursio 2h. Kellonaika sovitaan kevään 2017 aikana.

Luennot ja tentti sekä näyttelykortti.

Peruskurssijaksot suoritetaan luentokuulustelulla, johon kuuluu myös oheiskirjallisuutta. Opiskelija kerää yhteensä 12 näyttelykäyntiä peruskurssien I-III aikana. Näyttelykortti palautetaan Peruskurssi III yhteydessä.

M. Stokstad & M. W. Cothren:

Art History (4. painos vuodelta 2011) s. 960-964 ja s. 1011– 1135. Teoksen saatavuustieto Helsingin yliopiston kirjastot

Art History teoksen 5. painos ilmestyi 2013. Teos käy tenttikirjaksi ja siitä luetaan vastaavat osa-alueet 5. painoksen saatavuustieto Helsingin yliopiston kirjastot

Artikkelit:

H. Johansson: Luonto kuvataiteessa. Panteistisesta keinotekoiseen, paikallisesta globaaliin (s. 86–96); K. Saarikangas: Puhtaita ja valoisia koteja (s. 321–335); L.-M. Rossi: Ylevät, rumat ja haastavat: ruumiillisuus suomalaisessa 1900-luvun kuvataiteessa (s. 473–487). Teoksessa Suomen kulttuurihistoria 4, Koti, kylä, kaupunki, Tammi 2004.

V. Lukkarinen: s. 20–81. Teoksessa Suomi-kuvasta mielenmaisemaan. Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 965 / Taidekoti Kirpilän julkaisuja 3, 2004.

J. Kokkonen, T.-J. Vuorenmaa & J. Hinkka: Suomalainen valokuva 1842–1992 (s. 11–39). Teoksessa Valokuvan taide. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 559 / VB-valokuvakeskuksen julkaisuja 2, 1992.

P. Korvenmaa: s. 12–39, 172–209, 293–326. Teoksessa Taide & teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun historiaan. Taideteollinen korkeakoulu / Taik Books 2009.

T. Karjalainen: s. 24–44. Teoksessa Uuden kuvan rakentajat. Konkretismin läpimurto Suomessa. WSOY 1990.

U. Pallasmaa: Poliittisuus maalaustaiteessa s. 148–155. Teoksessa Pinx – Maalaustaide Suomessa 5 . Tarinankertojia. W&G 2003.

R. Nikula: s. 93–205. Teoksessa Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Otava 2005.

Tekstejä pitää lukea etukäteen ennen kyseisen aiheen luentoa ja kerrata luentokuulustelua varten.

Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden ja oheiskirjallisuuden hyvää hallintaa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu tenttiin.

Tenttipäivät:

ma 22.5.2017 klo 17-20

ma 14.8.2017 klo 17-20 (Huom. tentin kellonaika siirtynyt tunnilla eteenpäin, tiedot päivitetty 18.7.2017).

Näyttelykortti palautetaan tentissä tai viimeistään 31.8.2017 (postilla Helsinkiin jos et palauta tentissä)

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Tentit sisältävät diojen tunnistustehtäviä, joten tenttitilaisuuteen tulee saapua opinto-ohjelmassa ilmoitettuun kellonaikaan.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle (materiaalit), joka aukeaa jakson alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakso on osa Taidehistorian perusopintoja 25 op