Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 19.9.2017
16:30 - 19:00
Ti 26.9.2017
16:30 - 19:00
Ti 3.10.2017
16:30 - 19:00
Ti 10.10.2017
16:30 - 19:00
Ti 7.11.2017
16:30 - 19:00
Ti 14.11.2017
16:30 - 19:00
Ti 28.11.2017
16:30 - 19:00
Ti 12.12.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Jakso kuuluu kesä/syksy 2017 Taidehistorian aineopinnot ryhmän opiskelijoiden ohjelmaan.

Mahdollisia vapaita paikkoja muille kuin ko. ryhmän opiskelijoille voi tiedustella oppiaineen Avoimen yliopiston koulutussuunnittelijalta (joanna.veinio at helsinki.fi).

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu taidehistorian aineopintohin valituille opiskelijoille.

Opiskelijat joilla on myönnetty opinto-oikeus aineopintoihin aiemmin voivat tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja.

Opiskelija on hyväksytty suorittamaan aineopintoja erillisen hakumenettelyn kautta.

Opiskelija on omaksunut taidehistorian käsitteitä ja näkökulmia. Hän on saanut perusteet havainnoida ja analysoida erilaisia kohteita. Opiskelija on oppinut lähteiden käytön alkeet, itsenäisen tiedonhankinnan keinot ja hänelle on muodostunut yleiskuva tutkimussuunnitelman tekemisestä. Hän hahmottaa taidehistorioitsijan työmahdollisuuksia.

Jakso harjaannuttaa tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimuksen tekemisen alkeisiin, havainnointiin ja argumentointiin sekä ryhmätyöskentelyyn. Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu lähteiden käyttöön ja itsenäiseen tiedonhankintaan sekä omaksuu taidehistorian keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia.

Opintojakso kuuluu syksy 2017 Taidehistorian aineopinnot ryhmän opiskelijoiden ohjelmaan.

A. Elovirta & V. Lukkarinen (toim.), Katseen rajat, taidehistorian metodologiaa (1998) ja valittuja artikkeleita.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Praktikumin läpäiseminen edellyttää läsnäoloa tapaamisissa, näyttelykäynneillä, opintoretkillä ja muussa. Kaikki harjoitustehtävät on suoritettava hyväksyttävästi, ja kunkin edellytetään tunnollisesti osallistuvan ryhmätyö- ja muiden tehtävien valmisteluun samoin kuin aktiivisesti osallistumaan keskusteluun. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso korvaa uusien tutkintovaatimusten kohtaan KUKA-TA219 Taidehistorian praktikum.

Jakso koostuu yhdeksästä tapaamiskerrasta (tiistaisin) ja harjoitustehtävistä.

Erillinen HOPS ilta sovitaan aineopintojen ryhmän opiskelijoiden kanssa.

Läsnäolo opetustapaamisissa on pakollista. Yksittäisen sairauspoissaolon voi korvata ylimääräisillä tehtävillä.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa jakson alkaessa.

Linkki ja kurssiavain näkyvät jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille Kurssisivulta.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuuteen.