Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.1.2017
16:30 - 19:00
Ti 31.1.2017
16:30 - 19:00
Ti 14.2.2017
16:30 - 19:00
Ti 28.2.2017
18:00 - 19:00
Ti 14.3.2017
16:30 - 19:00
Ti 28.3.2017
16:30 - 19:00
Ti 11.4.2017
16:30 - 19:00
Ti 2.5.2017
16:30 - 19:00
Ti 16.5.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Jakso kuuluu syksy 2016 Taidehistorian aineopinnot ryhmän opiskelijoiden ohjelmaan.

Mahdollisia vapaita paikkoja muille kuin ko. ryhmän opiskelijoille voi tiedustella oppiaineen Avoimen yliopiston koulutussuunnittelijalta.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso kuuluu syksy 2016 Taidehistorian aineopinnot ryhmän opiskelijoiden ohjelmaan.

Opiskelija on hyväksytty suorittamaan aineopintoja erillisen hakumenettelyn kautta.

Opiskelija on omaksunut taidehistorian käsitteitä ja näkökulmia. Hän on saanut perusteet havainnoida ja analysoida erilaisia kohteita. Opiskelija on oppinut lähteiden käytön alkeet, itsenäisen tiedonhankinnan keinot ja hänelle on muodostunut yleiskuva tutkimussuunnitelman tekemisestä. Hän hahmottaa taidehistorioitsijan työmahdollisuuksia.

Jakso on itsenäinen jatkumo syksyn Praktikum I jaksolle.

Jakso koostuu yhdeksästä tapaamiskerrasta ja harjoitustehtävistä.

Läsnäolo opetustapaamisissa on pakollista. Yksittäisen sairauspoissaolon voi korvata ylimääräisillä tehtävillä.

A. Elovirta & V. Lukkarinen (toim.), Katseen rajat, taidehistorian metodologiaa (1998) ja valittuja artikkeleita.

Praktikumien läpäiseminen edellyttää läsnäoloa tapaamisissa, näyttelykäynneillä, opintoretkillä ja muussa. Kaikki harjoitustehtävät on suoritettava hyväksyttävästi, ja kunkin edellytetään tunnollisesti osallistuvan ryhmätyö- ja muiden tehtävien valmisteluun samoin kuin olemaan valmis aktiivisesti osallistumaan keskusteluun. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Tiistaisin 17.1.-16.5.2017 yhteensä 9 (17.1.; 31.1.; 14.2.; 28.2.; 14.3.;28.3.; 11.4.; 2.5. ja 16.5.) kokoontumista klo 16:30-19:00 (3h).

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuuteen.