Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Jakso kuuluu syksy 2016 Taidehistorian aineopinnot ryhmän opiskelijoiden ohjelmaan.

Tenttiin voidaan ottaa syksyn 2016 ryhmän lisäksi opiskelijoita, joille on aiemmin myönnetty opinto-oikeus Helsingin yliopiston taidehistorian aineopintoihin joko Avoimeen yliopistoon tai Taidehistorian oppiaineeseen. (mikäli tenttijaksolla on tilaa)

Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella oppiaineen Avoimen yliopiston koulutussuunnittelijalta.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Taidehistorian aineopintojen opiskelijat.

Syksyn 2016 ryhmän Taidehistorian lähestymistavat (5 op) kirjatenttinä tai luentojaksona keväällä 2017 tai keväällä 2018 luentojaksona.

Opiskelija on hyväksytty suorittamaan aineopintoja erillisen hakumenettelyn kautta tai hän on hakemassa aineopintoihin.

Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan jos sinulle ei ole myönnetty opinto-oikeutta Helsingin yliopistontaidehistorian aineopintoihin ja haluat ilmoittautua jaksolle.

Opiskelija saa hyvän käsityksen taidehistorian lähestymistavoista sekä keskeisistä käsitteistä ja teorioista. Hän ymmärtää eri lähestymistapojen eroja ja pystyy analysoimaan valitsemansa tutkimuksen lähestymistapaa ja kirjoittajan tapaa rakentaa tutkimuksensa.

Kirjallisuuskuulusteluna

Kaikille pakolliset:

Kuvasta tilaan. Taidehistoria tänään, K. Saarikangas (toim.)(osin; paitsi Mikkonen, Kortelainen, Kervanto-Nevanlinna) 1998.

ja

D. Arnold, Art History. Contemporary Perspectives on method, 2010.

sekä joko A tai B

A (opiskelija ottaa ennen tentti-ilmoittautumista yhteyttä vastuuopettajaan ja sopii tentittävän/t teokset alla olevasta listasta)

 • H. Belting: Likeness and Presence. History of the Image before the Era of Art. University of Chicago Press, Chicago, 1994. (Alkuteos Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, 1990), s. 1–16, 409–490.
 • E. Räsänen: Ruumiillinen esine, materiaalinen suku. Tutkimus Pyhä Anna itse kolmantena - aiheisista keskiajan puuveistoksista Suomessa, SMYA 116, (Helsinki, 2009), s. 11–26, 116–140.
 • M. Hiekkanen: The Stone Churches of the Medieval Diocese of Turku. A Systematic Classification and Chronology. SMYA 101 (Helsinki 1994) s. 11–28, 213–257.
 • M. Häyrynen, Kuvitettu maa. Suomen kansallisten maisemakuvastojen rakentuminen, 2005.
 • R. Konttinen, Sammon takojat. Nuoren Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat, 2001.
 • R. Wäre, Rakennettu suomalaisuus, s. 9–38, 120–189, 1991.
 • M. Henttonen, Kansakunnan parhaaksi. Suomalaiset naisten-ja lastensairaalat 1920–1940-luvulla arkkitehtonisina, lääketieteellisinä ja yhteiskunnallisena suunnittelukohteena, 2009.
 • J. Lahti, Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla. Suomalaisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen, 2006.
 • S. Alpers, The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeeth Century, 1983.
 • R. Ojanperä: Kriitikko E.J. Vehmas ja moderni taide. Kuvataiteen keskusarkisto, 2011.
 • R. Nikula, Focus on Finnish 20th century architecture and Town planning, 2006.

B (opiskelija ei sovi etukäteen teosta opettajan kanssa, valitse yksi alla olevista)

 • H. Belting: Likeness and Presence. History of the Image before the Era of Art. University of Chicago Press, Chicago, 1994. (Alkuteos Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, 1990), s. 1–16, 409–490.
 • S. Alpers, The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeeth Century, 1983.
 • R. Nikula, Focus on Finnish 20th century architecture and Town planning, 2006.

5-0

Kirjallisuuskuulustelu

ma 16.1.2017 17:00-20:00

ke 1.3.2017 17:00-20:00

ma 5.6.2017 17:00-20:00

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuuteen