Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 23.1.2017
16:30 - 19:00
Ma 30.1.2017
16:30 - 19:00
Ma 6.2.2017
16:30 - 19:00
Ma 13.2.2017
16:30 - 19:00
Ma 27.2.2017
16:30 - 19:00
Ma 6.3.2017
16:30 - 19:00
Ma 13.3.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston ilmoittautumishetkellä läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaikan näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu taidehistorian aineopintohin valituille opiskelijoille.

Opiskelija on hyväksytty suorittamaan aineopintoja erillisen hakumenettelyn kautta tai hän on hakemassa aineopintoihin.

Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan jos sinulle ei ole myönnetty opinto-oikeutta Helsingin yliopistontaidehistorian aineopintoihin ja haluat ilmoittautua jaksolle.

Opiskelija saa hyvän käsityksen taidehistorian lähestymistavoista sekä keskeisistä käsitteistä ja teorioista. Hän ymmärtää eri lähestymistapojen eroja ja pystyy analysoimaan valitsemansa tutkimuksen lähestymistapaa ja kirjoittajan tapaa rakentaa tutkimuksensa.

Kurssi on temaattinen kokonaisuus nykytaiteen teoksen erilaisista tarkastelutavoista. Kullakin luennolla esitellään teemaa ja sen merkityksiä teoksen luennassa. Kunkin luennon keskiössä on myös esimerkkiteos tai teoksia, jotka havainnollistavat temaattista näkökulmaa ja sen soveltamista. Kurssi tutustuttaa opiskelijat kotimaisen nykytaiteen kenttään ja orientoi teoksen analyyttiseen purkamiseen.

Jakson opettajat: Katja Raunio ja Milla Toukkari

Kurssin suoritukseen kuuluu luennot, näyttelyvierailu (galleriavierailuja) ja kirjoitustehtäviä ja lopputehtävä.

Luennoilla läsnäolovelvoite vähintään 50 %

Ilmoitetaan myöhemmin.

Asteikolla 0-5.

Arvointi perustuu lopputehtävään, pienet kirjoitustehtävä sekä galleriavierailut ovat pakollisia osasuorituksia.

Luennot (7*3h) yht. 21h klo 16:30-19:00.

maanantaisin 23.1. - 13.3. (ei opetusta viikolla 8 (ma 20.2.)

• ma 23.1. Johdantoluento (Katja Raunio ja Milla Toukkari)
• ma 30.1. Nykytaiteen historia, taidehistorialliset viittaukset, traditio
• ma 6.2. Tekniikka ja materiaali
• ma 13.2. Taiteilija, tuotanto, instituutiot (Katja Raunio ja Milla Toukkari)
• ei opetusta viikolla 8 (ma 20.2.)
• ma 27.2. Tilallisuus, kokemuksellisuus, paikkasidonnaisuus
• ma 6.3. Sitoutuneisuus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen
• ma 13.3. Intertekstuaalisuus, kertomuksellisuus, psykologisuus, filosofisuus taiteessa (Katja Raunio ja Milla Toukkari)

  • Pienet osatehtävät palautetaan 6.2. ja 27.2. ja 13.3. mennessä.
  • Lopputehtävä palautetaan ma 24.4. klo 23:55 mennessä.
  • Galleriakäynnit (minimi 3 kpl) suoritetaan jakson aikana.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, osatehtävä sekä lopputehtävä palautetaan sinne.

Moodle avautuu jakson alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Kehity oppijana sivuilla opiskelutaidollisia vinkkejä!

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakson korvaa 5 op Taidehistorian aineopintoihin kohtaan:

Lisäksi sillä voi korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot kohdan tai täydentää tarvittaessa Taidehistorian perusopintoja kokonaisuutta.

Opiskelija ilmoittaa viimeistään jakson suorittamisen aikana mihin kohtaan haluaa suorituksensa merkittäväksi