Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Taidehistorian perusopintojen opiskelijat sekä muut aihepiiristä kiinnostuneet. Huomioi edeltävät opinnot.

Opintojakso on aineopintotasoinen ja on siten liitettävissä myös aineopintohin, tarkasta tutkintorakenteesta sovelutuuko jakso aineopintoihisi.

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja.

Opiskelija syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

HUOM! vain osa teemoista tarjonnassa eri lukukausina (pävitetty 12.5.2016)

Opintojen aihealueet voivat käsitellä syvällisimmin mm. seuraavia aihealueita:

  • Keskiaika
  • Maisema
  • 1800-luvun lopun kuvataide
  • Tila, käyttäjät, sukupuoli
  • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus a) ennen 1900-lukua b) 1900-luku
  • Kulttuuriympäristön suojelu
  • Visuaalinen kulttuuri
  • Nykytaide a) Modernismi, 1900-1950 b) Nykytaide, 1950 –
  • Taideteollisuus ja muotoilututkimus

Kotitentti.

Kotitentin tenttiaika on 10 päivää. Esseen aihe avautuu Moodle oppimisympäristöön tentin ilmoitettuna ajankohtana.On hyvin suositeltavaa hankkia kirjallisuus ajoissa, jotta esseen kirjoittaminen onnistuu aikataulun mukaisesti.

Tehtävänanto sekä tehtävän palautus ovat Moodle oppimisympäristössä. Linkki oppimisympäristöön sekä kurssiavain Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelussa (edellyttää ilmoittautumista opintojaksolle). Tentin salasana lähetetään erikseen ilmoittautuneille sähköpostiin.

Suoritustapana kotitentti – taidehistorian valinnaisia opintoja jaksolla on käytössä kotitentti. Siinä opiskelijat saavat tenttipäivänä nähtäväkseen oppimisympäristön Moodlessa opettajan antaman esseen otsikon tai rajauksen. Opiskelijoilla on tämän jälkeen 10 päivää aikaa kirjoittaa essee (7-9 sivua).  Essee palautetaan liitetiedostona Moodleen.  Esseen tarkemmat muotoseikat sekä muita ohjeita jakson Moodlessa.

Tenttiajankohdat, jolloin esseen aihe aukeaa Moodlessa.

Lukuvuosi 2014-2015

ma 10.11.2014 klo 17:00 -> päättyy to 20.11.2014 klo 17:00

ke 25.2.2015 klo 17:00 -> päättyy su 8.3.2015 klo 17:00

ma 13.4.2015 klo 17:00 -> päättyy to 23.4.2015 klo 17:00

Opintojakson Moodle: 

Kirjautumiseen ei tarvita kurssiavainta, mutta sinun pitää tietää tenttikohtainen salasana, jotta voit yrittää tenttiä. Moodle linkki on ilmoittautuneille näkyvillä myös Omat  sivut -palvelussa. Tentin salasana lähetetään erikseen ilmoittautuneille sähköpostiin.

Moodle avautuu 1.11.2014

 

Oppimateriaali ja Kirjallisuus:

A. Forty, Words and buildings. A Vocabulary of modern architecture, 2000 (I osa, II osa kursorisesti) tai George Baird, The Space of Appearance, 2003 (1995).
Tapiola. Elämää ja arkkitehtuuria. Timo Tuomi (toim.), 2003.

sekä kaksi teosta seuraavista pääpirteissään:

B. Colomina, Privacy and publicity. Modern architecture and Mass Media, 1994.
J. R. Gold, The Experience of Modernism. Modern architects and the future city 1928-1953, 1997.
D. Hayden, Building Suburbia. Green Fields and urban Growth 1820-2000, 2004.
M. Henttonen, Kansakunnan parhaaksi. Suomalaiset naisten- ja lastensairaalat 1920-1940-luvulla arkkitehtonisina, lääketieteellisinä ja yhteiskunnallisena suunnittelukohteena, 2009.
H. Heynen, Architecture and Modernity. A Critique, 1999.
A. Kervanto-Nevanlinna, Kadonneen kaupungin jäljillä. Teollisuusyhteiskunnan muutoksia Helsingin historaiallisessa ytimessä, 2002.
J. Lahti, Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla. Suomalaisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen, 2006.
R. Nikula, Focus on Finnish 20th century architecture and Town planning, 2006.
K. Saarikangas, Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa, 2002.
Visions of Suburbia. Ed. R. Silverstone, 1997.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Vaihtelee teeman mukaan.

Kotitentin arvosteluasteikko on hylätty - 5. Lisäksi käytössä on täydennettävä, jolloin esseessä on kielellisiä heikkouksia. Esseessä voi myös tuolloin olla viiteteknisiä heikkouksia. Täydennettävästä esseestä ilmoitataan opiskelijalle erikseen ja hänelle annetaa lyhyt rajallinen aika muokata esseetä.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa 19.8.2014 klo 10:00

Maksu 50 euroa
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintomaksuun kuuluu yksi kotitentti.

Tenttipäivän voi vaihtaa mikäli jaksolla on tenttipäiviä jäljellä ja vaihto tapahtuu viimeistään 3 vuorokautta ennen tenttipäivää. Vaihtaminen: Omat sivut -palvelusta tenttipäivän kohdalta. Peru ensin tentti ja ilmoittaudu uudelleen. Vapautuvan tenttikerta palauttaa tenttipäivät näkyville.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle  

 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat  

 

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

Opettaja FT Juhana Lahti

Opettajat ovat tavattavissa luentojen aikana. Muina ajankohtina yhteydenotot opetuksen järjestäjän kautta. Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston suunnittelija  yhteydenottolomake.

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.