Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 11.8.2015
16:30 - 19:00
To 13.8.2015
16:30 - 19:00
Ti 18.8.2015
16:30 - 19:00
To 20.8.2015
16:30 - 19:00
Ti 25.8.2015
16:30 - 19:00
To 27.8.2015
16:30 - 19:00
Ti 1.9.2015
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Jakso toteutetaan jos siihen ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa.

Kuvaus

Jakso on taidehistorian opintoja ja tämä opetus korvaa 5 op kohtaan: A406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250).

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Temaattisesti rakentuvalla kurssilla perehdytään pohjoismaiseen symbolistiseen taiteeseen noin vuosien 1890 ja 1910 välillä. Aihetta lähestytään sekä konkreettisten esimerkkien että teoreettisten näkökulmien kautta. Viimeaikaisessa tutkimuksessa on alettu kiinnittää huomiota symbolismin monimuotoisuuteen ja kansainvälisyyteen. Uudempi tutkimus onkin yhä enemmän suuntautunut kohti reuna-alueita ja aiemmin marginaalisina näyttäytyneitä ilmiöitä. Luentosarjan painopiste on Pohjoismaissa ja symbolismin pohjoisessa ulottuvuudessa, mutta samalla avataan myös laajempia näkökulmia symbolistiseen taiteeseen kansainvälisenä ilmiönä. Lisäksi tarkastellaan symbolismin suhdetta 1900-luvun modernismeihin. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa luennoilla.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: jakson alkaessa

Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen

HUOM! vain osa teemoista tarjonnassa eri lukukausina (pävitetty 12.5.2016)

Opintojen aihealueet voivat käsitellä syvällisimmin mm. seuraavia aihealueita:

  • Keskiaika
  • Maisema
  • 1800-luvun lopun kuvataide
  • Tila, käyttäjät, sukupuoli
  • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus a) ennen 1900-lukua b) 1900-luku
  • Kulttuuriympäristön suojelu
  • Visuaalinen kulttuuri
  • Nykytaide a) Modernismi, 1900-1950 b) Nykytaide, 1950 –
  • Taideteollisuus ja muotoilututkimus

Luennot: 21 h (7*3h) ti ja to 11.8.-1.9.2015 klo 16:30-19:00

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentojen aikana tehtävät pienet ryhmätyöt, kotitehtävät, sekä laajempi essee opettajan kanssa sovitusta aiheesta.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkasta opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jaksoon kuuluu kirjallisuutta, täydentyy myöhemmin.

Michelle Facos: Symbolist art in context. Berkeley(Calif.) : University of California Press, cop. 2009.

Saatavuus Helsingin yliopiston kirjasto

Kurssikirjallisuuden lisäksi opiskelija voi käyttää kirjalliseen tehtävään kirjallisuutta joka sopii hänen oman tutkimusintressiinsä näkökulmaan.
Tämä erillinen kirjallisuus sovitaan luennoitsijan kanssa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jakso arvioidaan asteikolla: hylätty -5

Arvosana perustuu laajempaa kirjalliseen tehtävään, muut tehtävä tulee olla suoritettu hyväksytysti.

HUOM! muutos palautuspäivässä Tehtävä palautetaan viimeistään ma 21.9.2015 klo 09:00 oppimisympäristö Moodleen.

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana tämä jakso suoritetaan): 11.8.-21.9.2015

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Jakso on taidehistorian opintoja ja tämä opetus korvaa 5 op kohtaan: A406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250).

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.2015 klo 10:00

Ilmoittautuminen on sitova. Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: FT Marja Lahelma

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston suunnittelijan yhteydenottolomake

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.