Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 27.4.2015
16:00 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu 65 euroa, maksu sisältää 15 euroa materiaalimaksua, lounas omakustanteinen.

Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista. 

Avoin yliopisto ei vakuuta opiskelijoita ekskurion ajaksi, ekskursio suuntautuu myös maastokohteille. Pukeutuminen sään ja maaston mukaan. Kohteilla liikutaan kävellen ja osa kohteista voi olla sääolosuhteista johtuen liukkaita yms.

Kuvaus

Mitä taidehistoria on?

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Keskeisimmät tutkimuskohteet ovat kuvataide ja arkkitehtuuri, mutta tarkastelu ulottuu myös muihin visuaalisen kulttuurin ilmentymiin ja kuvastoihin sekä taideteorioihin. Visuaalista kulttuuria tarkastellaan paitsi historiallisesta myös esimerkiksi psykologisesta, sosiologisesta ja semioottisesta näkökulmasta. Vaativuudestaan huolimatta opinnot ovat antoisia ja soveltuvat myös yleissivistäväksi harrastukseksi ja ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille kuvataiteista, visuaalisista kulttuureista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille tai näiden parissa työskenteleville. Opintojakso sopii kaikille taidehistoriasta kiinnostuneille.

Opintojakso korvaa 5 op kohtaan: Taidehistorian Valinnaisia opintoja (TTA250) A406386 Teema: Keskiaika sekä KAR213 Arkeologiaa temaattisesti

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Taidehistorian valinnaisia opintoja - jakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hänellä on hyvä käsitys teema-alueesta. Hän osaa eritellä siitä tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa ja opinnäytetöidensä tukena.

Arkeologiaa temaattisesti -jaksojen tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta. Tämä opintojakso sopii kaikille arkeologiasta kiinnostuneille.

Jaksolle voi osallistua vaikka ei tekisikään tehtäviä, silloin jaksosta ei kuitenkaa saa opintopisteitä.

Ekskursion kohteena Varsinais-Suomen arkeologiset kohteet, erityisesti keskiaika ja kirkkorakennukset. Kohteet (tarkentuvat jakson sekä retken aikana)

  • Rymättylän Pyhän Jaakobin kirkko
  • Nousiainen Pyhän Henrikin kirkko
  • Moision Myllymäen alue (rautakautinen, keskiaikainen kalmisto ja kirkon paikka)
  • Lounas - omakustanteinen Liedossa Nautelan kartanossa
  • Liedon Ristinpelto
  • Maarian kirkko
  • Koroinen piispanlinna ja kirkonpaikka
  • Kuusiston linna

Bussissa wc sekä mahdollisuus ostaa kahvia/teetä.

Aloitusluennon pitää professori Markus Hiekkanen, ekskuriolla mukana Eero Siljander, Joanna Veinio (Avoin yo) sekä arkeologian oppiaineen opettaja.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle - verkkokeskustelut sekä tehtävä palautetaan sinne. Sivut avautuvat opetuksen alkaessa.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Aloitusluento 3h ma 27.4.2015 klo 16:30-19 ja ekskursio pe 22.5. noin klo 8:00 - 19:00. Ilmoittautuneille ilmoitetaan tarkemmin bussin lähtöpaikka.

Ennen aloitusluentoa ma 27.4. klo 16-16:30 orientaatio jaksoon: suoritustapa sekä tarkempia ohjeita ekskursiopäivää varten

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana tämä jakso suoritetaan): 27.4.-15.6.2015

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jakso toteutetaan jos siihen ilmoittautuu vähintään 25 opiskelijaa.

Jakson suoritustapa: aloitusluento (läsnäolo) 3h + kirjallinen työ ekskursiota varten (4 sivua, viitteet ja lähteet mukaan) + alustus ekskursion (22.5.2015) aikana + oppimispäiväkirja (noin 9 sivua, viitteet ja lähteet) 3 op + 2 op teemaan liittyvästä tieteellisestä kirjallisuudesta liitetään laajempaa oppimispäiväkirjaan ( yhteensä 12-15 sivua)

Opiskelija valitsevat aloitusluennon jälkeen itselleen aiheen, josta hän tekee kirjallisen työn muita ekskursioon osallistujia varten, lisäksi hän valmistautuu pitämään noin 15 minuutin alustuksen aiheesta ekskusrion aikana. Aiheet ovat nähtävillä opintojakson Moodel ympäristössä tai opiskelija voi itse ehdottaa teemaan sopivaa omaa aihettaan.

Oppimispäiväkirja koostuu seuraavista lähteistä: aloitusluento, oma aihe, muiden opiskelijoiden aiheet, ekskursio = 3op + 2 op suoritus laajentamalla oppimispäiväkirjaa erikseen sovittavalla kirjallisuudella.

Opintojaksolla on korvaavuus arkeologian ja taidehistorian oppiaineisiin, opiskelija valitsee oman työnsä teeman sen mukaisesti kumpaan oppiaineeseen hän suorittaa jakson.

Jaksolle voi osallistua vaikka ei tekisikään tehtäviä, silloin jaksosta ei kuitenkaa saa opintopisteitä.

Ekskursioon liittyvä teksti palautetaan Moodleen viimeistään ke 20.5.2015 17:00. Oppimispäiväkirja palautetaan viimeistään ma 15.6.2015 oppimisympäristö Moodleen.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua.  Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikka linkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Kirjallisuus:

Markus Hiekkanen: Suomen keskiajan kivikirkot (SKS useita painoksia, uusi täydennetty v.2014)

Kirjallisuus täydentyy vielä, nähtävillä myös jakson Moodle ympäristössä.

HUOM! opiskelijan on otettava huomioon kirjallisuuden valinnassa/käytössä myös se kumpaan oppiaineeseen hän suorittaa opintojaksoa

Taidehistorian Keskiaika-teemaan liittyvää kirjallisuutta:

A Companion to Medieval Art. Romanesque and Gothic in Northern Europe, edited by C. Rudolph. Blackwell Publishing, (Oxford 2006), noin 15 lukua.

M. M Reeve: Reading Gothic Architecture. Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages 1. Brepols, (Turnhout, 2008).
M. Hiekkanen: The Stone Churches of the Medieval Diocese of Turku. A Systematic Classification and Chronology. SMYA 101 (Helsinki 1994) s. 11–28, 213–257.
Romanesque. Architecture, Sculpture, Painting
. Ed. by R. Toman. Köneman VmbH, (Köln, 1997),
N. Hiscock: The symbol at your Door: number and geometry in religious architecture of the Greek and Latin Middle Ages. (Aldershot 2007),

H. Belting: Likeness and Presence. History of the Image before the Era of Art. University of Chicago Press, Chicago, 1994. (Alkuteos Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, 1990), s. 1–16, 409–490.
L. Liepe: Medeltiden, teoksessa Konst och Visuell kultur i Sverige. Före 1809, red. Lena Johannesson, Signum (Stockholm, 2007), s. 43–134.
E. Räsänen: Ruumiillinen esine, materiaalinen suku. Tutkimus Pyhä Anna itse kolmantena -aiheisista keskiajan puuveistoksista Suomessa, SMYA 116, (Helsinki, 2009), s. 11–26, 116–140.
J. Wirth: L’Image à la fin du Moyen Âge. Les Éditions du Cerf, (Paris 2011) s. 7-13, 151-235.

Jakso arvioidaan asteikolla: hylätty -5

Arvosana perustuu oppimispäiväkirjaan, opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki jakson muut tehtävä.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Voit tilata tiedon tuloksen kirjaamisesta omaan sähköpostiisi. Opintojen aikana voit käydä  antamassa suostumuksen WebOodissa kohdassa Muut toiminnot /Henkilötiedot-> Luovutustiedot  ('Opintosuorituksista lähetetään ilmoitus sähköpostiini (sisältää arvosanan)').

lmoittautuminen alkaa ke 15.1.2015 klo 10:00

Ilmoittautuminen on sitova. Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle Taidehistoria

Ilmoittautuminen opintojaksolle Arkeologia (linkki vie Arkeologian ohjelmaan)

Aloitusluento Prof. Markus Hiekkanen

Oppimistehtävän vastaanottaa: FM Sami Raninen (arkeologian oppiaineen tehtävät) ja prof. Markus Hiekkanen (taidehistorian oppiaineen
tehtävät)

Orientaatio: Koulutussuunnittelija Joanna Veinio (Avoin yo)

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston suunnittelija yhteydenottolomake.

Retkellä mukana: Eero Siljander

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.