Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Opintomaksuun kuuluu yksi kotitentti.

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Kuvaus

Taidehistorian perusopintojen opiskelijat sekä muut aihepiiristä kiinnostuneet. Huomioi edeltävät opinnot.

Opintojakso on aineopintotasoinen ja on siten liitettävissä myös aineopintohin, tarkasta tutkintorakenteesta sovelutuuko jakso aineopintoihisi.

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja.

Opiskelija syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Jakso suoritetaan oppimisympäristö Moodlessa, joka avautuu 4.5.2015

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen

HUOM! vain osa teemoista tarjonnassa eri lukukausina (pävitetty 12.5.2016)

Opintojen aihealueet voivat käsitellä syvällisimmin mm. seuraavia aihealueita:

  • Keskiaika
  • Maisema
  • 1800-luvun lopun kuvataide
  • Tila, käyttäjät, sukupuoli
  • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus a) ennen 1900-lukua b) 1900-luku
  • Kulttuuriympäristön suojelu
  • Visuaalinen kulttuuri
  • Nykytaide a) Modernismi, 1900-1950 b) Nykytaide, 1950 –
  • Taideteollisuus ja muotoilututkimus

jälkeen 10 päivää aikaa kirjoittaa essee (7-9 sivua).

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Jakso suoritetaan oppimisympäristö Moodlessa, joka avautuu 4.5.2015

Moodle: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=15952

Kurssiavain: Kotitentti2015

Tenttiaihe ja -päivä kohtainen salasana lähetetään ilmoitttautuneille erikseen sähköpostiin noin pari päivää ennen tenttipäivää.

Kesä 2015 Tenttiajankohdat, jolloin esseen aihe aukeaa Moodlessa.

ma 25.5.2015 klo 17:00 -> päättyy to 4.6.2015 klo 17:00
ma 13.7.2015 klo 17:00 -> päättyy to 23.7.2015 klo 17:00
ma 28.9.2015 klo 17:00 -> päättyy to 8.10.2015 klo 17:00

Tutustu Moodlesta löytyviin esseeohjeisiin.

On hyvin suositeltavaa hankkia kirjallisuus ajoissa, jotta esseen kirjoittaminen onnistuu aikataulun mukaisesti.

A. Forty, Words and buildings. A Vocabulary of modern architecture, 2000 (I osa, II osa kursorisesti) tai George Baird, The Space of Appearance, 2003 (1995).

Tapiola. Elämää ja arkkitehtuuria. Timo Tuomi (toim.), 2003.

sekä kaksi teosta seuraavista pääpirteissään (ilmoita valitsemasi teokset tentti-ilmoittautumisessa):

B. Colomina, Privacy and publicity. Modern architecture and Mass Media, 1994.
J. R. Gold, The Experience of Modernism. Modern architects and the future city 1928-1953, 1997.
D. Hayden, Building Suburbia. Green Fields and urban Growth 1820-2000, 2004.
M. Henttonen, Kansakunnan parhaaksi. Suomalaiset naisten- ja lastensairaalat 1920-1940-luvulla arkkitehtonisina, lääketieteellisinä ja yhteiskunnallisena suunnittelukohteena, 2009.
H. Heynen, Architecture and Modernity. A Critique, 1999.
A. Kervanto-Nevanlinna, Kadonneen kaupungin jäljillä. Teollisuusyhteiskunnan muutoksia Helsingin historaiallisessa ytimessä, 2002.
J. Lahti, Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla. Suomalaisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen, 2006.
R. Nikula, Focus on Finnish 20th century architecture and Town planning, 2006.
K. Saarikangas, Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa, 2002.
Visions of Suburbia. Ed. R. Silverstone, 1997.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kotitentin arvosteluasteikko on hylätty - 5. Lisäksi käytössä on täydennettävä, jolloin esseessä on kielellisiä heikkouksia. Esseessä voi myös tuolloin olla viiteteknisiä heikkouksia. Täydennettävästä esseestä ilmoitataan opiskelijalle erikseen ja hänelle annetaa lyhyt rajallinen aika muokata esseetä.

Kotitentti palautetaan Moodleen liitetiedostona.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Voit tilata tiedon tuloksen kirjaamisesta omaan sähköpostiisi. Opintojen aikana voit käydä antamassa suostumuksen WebOodissa kohdassa Muut toiminnot /Henkilötiedot-> Luovutustiedot ('Opintosuorituksista lähetetään ilmoitus sähköpostiini (sisältää arvosanan)').

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.2015 klo 10:00

Ilmoittautuminen on sitova. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittaudu viimeistään 10 päivää ennen valitsemaasi tenttipäivää, ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan myös kirjallisuus. Jaksolla on rajoittamaton opiskelijamäärä.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja FT Juhana Lahti

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.