Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Sisältö: Luentokurssi tarjoaa historiallisen katsauksen arkkitehdin profession ja ammattikuvan kehitykseen ja muutoksiin eri kulttuuripiireissä. Millaisia käänteitä arkkitehdin ammatissa on ollut eri aikoina rakennuttajien ja toimeksiantojen myötä ja miten arkkitehdin koulutusta on edistetty vastaamaan eri aikakausien vaateita? Entä arkkitehdin yhteiskunnallinen asema: onko kullakin ajalla omat tähtiarkkitehtinsa tai voidaanko ylipäätään puhua arkkitehdin kultista? Luennolla tarkastellaan ammatin työskentelymenetelmien ja siihen liittyvien työvälineiden muuttumista sekä arkkitehdin roolia teoreetikkona ja kasvattajana. Samoin valotetaan arkkitehdin ammattikuvan historiallista muovautumista ja vakiintumista erityisesti Suomen oloissa. Luennon myötä myös useat arkkitehtuurihistorian keskeiset rakennukset tulevat osallistujalle tutuksi.

Luennot: 24 t, 1. - 11.6. ma - to klo 17.00 - 19.30

Ilmoittautuminen kesäyliopiston verkkosivuilla www.kesayliopistohki.fi

Opintomaksu: 65 € (opiskelijahinta) / 95 €

Luennot ja essee luennoista sekä kirjallisuudesta. Esseen kirjoittamisesta, aikataulusta ja kirjallisuudesta ohjeistetaan luennolla.

Korvaavuus: 5 op vaihtoehtoisesti  406386 Taidehistorian aineopintojen valinnaisia opintoja tai sopimuksen mukaan Taidehistorian syventäviä opintoja (Helsingin yliopisto).

Vaihtelee teeman mukaan.

Opintojakso arvioidaan joko asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty, suoritustavasta riippuen.

Jakson läpäiseminen edellyttää sovitun tehtäväkokonaisuuden hyväksyttävää suorittamista

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Opettaja: Dos. Teppo Jokinen

Toteuttaja:

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A

00100 Helsinki

puhelin 020 779 2400

info@kesayliopistohki.fi

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.