Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

 

Sisältö: Muinaisen Egyptin ajatusmaailma ja maailmankuva muokkasivat tapaa ilmaista asioita kuvallisessa muodossa. Kurssin aikana tutustutaan kuvailmaisun kehitykseen ja siihen, miten eri asioita ilmaistiin kuvien kautta faraonisella kaudella.

Luennot: 27t, 3. - 19.8. ma, ke ja pe klo 17.30 - 20.00

 

Ilmoittautuminen kesäyliopiston verkkosivuilla www.kesayliopistohki.fi

Opintomaksu: 65 € (opiskelijahinta) / 95 €

Suoritustapa: Luennot ja loppukoe

Loppukoe 24.8. ma klo 17.00 - 19.15

Uusinta ma 28.9. klo 17.00 - 19.15

 

Korvaavuus: 2 op vaihtoehtoisesti 406606 Muinaisen Egyptin historia ja kulttuuri I, osin tai 404386 Taidehistorian aineopintojen valinnaisia opintoja tai sopimuksen mukaan syventäviä opintoja (Helsingin yliopisto).

Vaihtelee teeman mukaan.

Opintojakso arvioidaan joko asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty, suoritustavasta riippuen.

Jakson läpäiseminen edellyttää sovitun tehtäväkokonaisuuden hyväksyttävää suorittamista

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Opettaja: Dos. Jaana Toivari-Viitala

Toteuttaja:

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A

00100 Helsinki

puhelin 020 779 2400

info@kesayliopistohki.fi

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.