Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Kuvaus

Jakso on taidehistorian opintoja ja tämä opetus korvaa 5 op kohtaan: A406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250).

Opinnolla on korvaavuus 5 op myös Aasian tutkimuksen kohtaan A405533 WAJ324, Japanin kirjallisuus ja taiteet sekä Estetiikan opintoihin kohtaan A400698 TES230Y/TES240T.

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Kurssilla perehdytään japanilaiseen arkkitehtuuriin ja puutarhataiteeseen sekä japanilaisiin kulttuuriarvoihin. Luennoilla käsitellään Japanin rakennusperintöä ja arkkitehtuuria valituista näkökulmista esihistoriasta nykyaikaan.

Kurssin tavoitteena on oppia Japanin arkkitehtuurin historian aikakaudet pääpiirteissään sekä oppia tunnistamaan, mitä japanilainen arkkitehtuuri ja rakennusperinne ovat.

Kurssilla käydään läpi Japanin rakennusperinnön merkittävimmät kohteet, rakennukset ja puutarhat, sekä tarkastellaan japanilaisen kulttuurin keskeisiä arvoja ja niiden ilmenemistä niin perinteisessä kuin myös nykyajan arkkitehtuurissa. Japanilaisen arkkitehtuurin identiteetin tarkastelussa sovelletaan kulttuuriarkkityypin käsitettä.

HUOM! vain osa teemoista tarjonnassa eri lukukausina (pävitetty 12.5.2016)

Opintojen aihealueet voivat käsitellä syvällisimmin mm. seuraavia aihealueita:

  • Keskiaika
  • Maisema
  • 1800-luvun lopun kuvataide
  • Tila, käyttäjät, sukupuoli
  • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus a) ennen 1900-lukua b) 1900-luku
  • Kulttuuriympäristön suojelu
  • Visuaalinen kulttuuri
  • Nykytaide a) Modernismi, 1900-1950 b) Nykytaide, 1950 –
  • Taideteollisuus ja muotoilututkimus

Aktiivinen osallistuminen luennoille oppimispäiväkirja luentojen teemoista. Arvosana perustuu kirjalliseen tehtävään.

Luennot: 4.8.2015 – 29.8.2015, 21 oppituntia

pe-su 14.-15.8.2015
pe-la 21.-22.8.2015
la-su 29.-30.8.2015

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat jakson alkaessa
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Selektiivinen kirjallisuusluettelo ja luentomateriaali Moodlessa.

Kurssikirjallisuuden lisäksi opiskelija voi käyttää kirjalliseen tehtävään kirjallisuutta, joka sopii hänen oman tutkimusintressinsä näkökulmaan

Jakso arvioidaan asteikolla: hylätty -5

Aktiivinen osallistuminen luennoille oppimispäiväkirja luentojen teemoista. Arvosana perustuu kirjalliseen tehtävään.

Oppimispäiväkirja palautetaan viimeistään oppimisympäristö Moodleen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Jakso on taidehistorian opintoja ja tämä opetus korvaa 5 op kohtaan: A406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250).

Opinnolla on korvaavuus 5 op myös Aasian tutkimuksen kohtaan A405533 WAJ324, Japanin kirjallisuus ja taiteet sekä Estetiikan opintoihin kohtaan A400698 TES230Y/TES240T.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opetuspaikkakunta: Jyväskylä

Toteuttaja:

Jyväskylän kesäyliopisto
PL 35 (Mattilanniemi 2)
40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin: 044-760 3725
Sähköposti: kesayo@jyu.fi
WWW: http://kesayo.jyu.fi/

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.