Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelija syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Täydennysopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti Taidehistorian peruskurssit I, II ja III (yhteensä 15 op) suorittaneille. He voivat täydentää opintonsa Taidehistorian perusopinnoiksi (25 op) suorittamalla kaksi 5 op:n laajuista Valinnaiset opinnot -teemaa kotitentteinä.

Kotitentti eli essee perustuu jakson kirjallisuuteen (koko kirjallisuus suoritetaan yhdellä kertaa). Kirjallisuus hankitaan ja luetaan etukäteen.

Esseen aihe (otsikko) avautuu Moodle-oppimisympäristöön tentin ilmoitettuna ajankohtana. Opiskelijoilla on tämän jälkeen 10 päivää aikaa kirjoittaa essee (7-9 sivua).

Tenttiaihe ja -päiväkohtainen salasana lähetetään ilmoittautuneille erikseen sähköpostiin noin pari päivää ennen tenttipäivää.

Esseessä käytetään viitteitä sekä lähdeluetteloa. Tutustu Tieteellinen essee -dokumenttiin, josta löytyy ohjeita esseen kirjoittamiseksi. Käytä sitä kirjoittamisprosessissasi.

Kotitentti palautetaan Moodleen liitetiedostona.

Tentti on yksilösuoritus, eikä sen aikana saa tehdä yhteistyötä. Kaikenlainen plagiointi on kielletty. Ks. plagiointi ja tenttivilppi.

Kotitenttipäivät:

Esseen aihe avautuu Moodlessa -> palautusalue Moodlessa sulkeutuu:

ma 28.9.2015 klo 17:00 -> to 8.10.2015 klo 17:00

ma 16.11.2015 klo 17:00 -> to 26.11.2015 klo 17:00

ma 11.1.2016 klo 17:00 -> to 21.1.2016 klo 17:00

ma 7.3.2016 klo 17:00 -> to 17.3.2016 klo 17:00

ma 23.5.2016 klo 17:00 -> to 2.6.2016 klo 17:00

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 1.7.2015

Moodlen osoite ja salasana: Moodle https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=16633 ja Kurssiavain Koti201516
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen myös Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kirjallisuus, saatavilla Helsingin yliopiston kirjastosta. Teoksia kannattaa etsiä myös muista kirjastoista (muut yliopistot, Suomen Rakennustaiteen museon kirjasto, Aalto-yliopiston kirjasto, ammattikorkeakoulujen kirjastot, paikalliskirjastot (kaupunkien/kuntien).

On hyvin suositeltavaa hankkia kirjallisuus ajoissa, jotta esseen kirjoittaminen onnistuu aikataulun mukaisesti.

Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku

A. Forty, Words and buildings. A Vocabulary of modern architecture, 2000 (I osa, II osa kursorisesti)

tai

George Baird, The Space of Appearance, 2003 (1995).

ja

Tapiola. Elämää ja arkkitehtuuria. Timo Tuomi (toim.), 2003.

sekä kaksi teosta seuraavista pääpirteissään:

B. Colomina, Privacy and publicity. Modern architecture and Mass Media, 1994.
J. R. Gold, The Experience of Modernism. Modern architects and the future city 1928-1953, 1997.
D. Hayden, Building Suburbia. Green Fields and urban Growth 1820-2000, 2004.
M. Henttonen, Kansakunnan parhaaksi. Suomalaiset naisten- ja lastensairaalat 1920-1940-luvulla arkkitehtonisina, lääketieteellisinä ja yhteiskunnallisena suunnittelukohteena, 2009.
H. Heynen, Architecture and Modernity. A Critique, 1999.
A. Kervanto-Nevanlinna, Kadonneen kaupungin jäljillä. Teollisuusyhteiskunnan muutoksia Helsingin historaiallisessa ytimessä, 2002.
J. Lahti, Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla. Suomalaisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen, 2006.
R. Nikula, Focus on Finnish 20th century architecture and Town planning, 2006.
K. Saarikangas, Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa, 2002.
Visions of Suburbia. Ed. R. Silverstone, 1997.

Kotitentin arvosteluasteikko on hylätty - 5. Lisäksi käytössä on täydennettävä, jolloin esseessä on kielellisiä heikkouksia. Esseessä voi myös tuolloin olla viiteteknisiä heikkouksia. Täydennettävästä esseestä ilmoitetaan opiskelijalle erikseen ja hänelle annetaan lyhyt rajallinen aika muokata esseetä.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opetuspaikkakunta: Mikkeli

Toteuttaja: Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
Puhelin: (015) 210 300, 210 302, 360 107
Faksi: (015) 150 822
Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.