Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelija syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Täydennysopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti Taidehistorian peruskurssit I, II ja III (yhteensä 15 op) suorittaneille. He voivat täydentää opintonsa Taidehistorian perusopinnoiksi (25 op) suorittamalla kaksi 5 op:n laajuista Valinnaiset opinnot -teemaa kotitentteinä.

Kotitentti eli essee perustuu jakson kirjallisuuteen (koko kirjallisuus suoritetaan yhdellä kertaa). Kirjallisuus hankitaan ja luetaan etukäteen.

Esseen aihe (otsikko) avautuu Moodle-oppimisympäristöön tentin ilmoitettuna ajankohtana. Opiskelijoilla on tämän jälkeen 10 päivää aikaa kirjoittaa essee (7-9 sivua).

Tenttiaihe ja -päiväkohtainen salasana lähetetään ilmoittautuneille erikseen sähköpostiin noin pari päivää ennen tenttipäivää.

Esseessä käytetään viitteitä sekä lähdeluetteloa. Tutustu Tieteellinen essee -dokumenttiin, josta löytyy ohjeita esseen kirjoittamiseksi. Käytä sitä kirjoittamisprosessissasi.

Kotitentti palautetaan Moodleen liitetiedostona.

Tentti on yksilösuoritus, eikä sen aikana saa tehdä yhteistyötä. Kaikenlainen plagiointi on kielletty. Ks. plagiointi ja tenttivilppi.

Kotitenttipäivät:

Esseen aihe avautuu Moodlessa -> palautusalue Moodlessa sulkeutuu:

ma 28.9.2015 klo 17:00 -> to 8.10.2015 klo 17:00

ma 16.11.2015 klo 17:00 -> to 26.11.2015 klo 17:00

ma 11.1.2016 klo 17:00 -> to 21.1.2016 klo 17:00

ma 7.3.2016 klo 17:00 -> to 17.3.2016 klo 17:00

ma 23.5.2016 klo 17:00 -> to 2.6.2016 klo 17:00

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 1.7.2015

Moodlen osoite ja salasana: Moodle https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=16633 ja Kurssiavain Koti201516
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen myös Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kirjallisuus, saatavilla Helsingin yliopiston kirjastosta. Teoksia kannattaa etsiä myös muista kirjastoista (muut yliopistot, Suomen Rakennustaiteen museon kirjasto, Aalto-yliopiston kirjasto, ammattikorkeakoulujen kirjastot, paikalliskirjastot (kaupunkien/kuntien)

On hyvin suositeltavaa hankkia kirjallisuus ajoissa, jotta esseen kirjoittaminen onnistuu aikataulun mukaisesti.

Kulttuuriympäristön suojelu

T. H.M. Prudon: Preservation of Modern Architecture (2006), s. 6-165 (pääpiirteissään).

E. El Harouny: Historiallinen puukaupunki - tulevaisuuden elävää kaupunkiympäristöä? Eletty ja muistettu tila. Toim. Taina Syrjämaa & Janne Tunturi (2002), s. 257-276.

L. Tuominen: "Museoiminen" metaforana ja rakennussuojelukriittisenä argumenttina. Taidehistoriallisia tutkimuksia 28 (2004), s. 87-98.

A. Ripatti: Jac. Ahrenberg ja historian perintö. Restaurointisuunnitelmat Viipurin ja Turun linnoihin 1800-luvun lopussa (2011), s. 23-30, 190-211.

J. Ruskin: luku The Lamp of Memory teoksesta The Seven Lamps of Architecture.

E. E. Viollet-le-Duc: On Restoration (luku restauroinnista teoksesta Dictionnaire raisonné de l'architecture française) Löytyy internetistä: target=_blank>

target=_blank>http://archive.org/stream/onrestora.../n10/mode/2up.

A. Kervanto Nevanlinna: Kadonneen kaupungin jäljillä. Teollisuusyhteiskunnan muutoksia Helsingin historiallisessa ytimessä (2002).

Kotitentin arvosteluasteikko on hylätty - 5. Lisäksi käytössä on täydennettävä, jolloin esseessä on kielellisiä heikkouksia. Esseessä voi myös tuolloin olla viiteteknisiä heikkouksia. Täydennettävästä esseestä ilmoitetaan opiskelijalle erikseen ja hänelle annetaan lyhyt rajallinen aika muokata esseetä.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opetuspaikkakunta: Mikkeli

Toteuttaja: Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
Puhelin: (015) 210 300, 210 302, 360 107
Faksi: (015) 150 822
Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.