Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

ilmoittautuminen alkoi 19.8.2015 klo 10.00

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tämän jakson Moodle https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=16633 Kurssiavain Koti201516

Kotitentti eli essee perustuu jakson kirjallisuuteen (koko kirjallisuus suoritetaan yhdellä kertaa). Kirjallisuus hankitaan ja luetaan etukäteen.

Esseen aihe (otsikko) avautuuilmoitettuna ajankohtana. Opiskelijoilla on 10 päivää aikaa kirjoittaa essee (7-9 sivua).

Tenttiaihe ja -päiväkohtainen salasana lähetetään ilmoittautuneille erikseen sähköpostiin noin pari päivää ennen tenttipäivää.

1800-luvun lopun kuvataide

T.J. Clark, The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet and His Followers, 1996. s. 3-22, 79-146.

V. Lukkarinen, Pekka Halonen – Pyhä taide, 2007.

S. Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi ja sen lähteet, 1966, s. 29-124.

Lisäksi vaihtoehtoisesti:

R.Konttinen, Sammon takojat. Nuoren Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat, 2001

tai

L. Nochlin, Realism, useita painoksia.

Kotitentin arvosteluasteikko on hylätty - 5.

Teema: 1800-luvun lopun kuvataide

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kotitenttipäivät:

Esseen aihe avautuu Moodlessa -> palautusalue Moodlessa sulkeutuu:

ma 28.9.2015 klo 17:00 -> to 8.10.2015 klo 17:00

ma 16.11.2015 klo 17:00 -> to 26.11.2015 klo 17:00

ma 11.1.2016 klo 17:00 -> to 21.1.2016 klo 17:00

ma 7.3.2016 klo 17:00 -> to 17.3.2016 klo 17:00

ma 23.5.2016 klo 17:00 -> to 2.6.2016 klo 17:00

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttipäivää

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.