Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 19.8.2015 klo 10.00

Ilmoittaudu viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Maksu sisältää opinto-ohjelmassa mainituista tenttipäiväistä kaksi (tentti ja uusintamahdollisuus). Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan kirjallisuus. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Taidehistorian valinnaiset opinnot jaksoilla täydennetään Taidehistorian perusopintoja 15 op suoritus 25 op perusopinnoiksi. Valinnaisten opintojen täydennysmahdollisuus on tarkoitettu vain opiskelijoille jotka suorittavat Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden pakollisena sivuaineena toiseen opintokokonaisuuteen tai jotka eivät voi opiskelupaikkansa sijainnin takia (esim. Mikkeli, Tampere) suorittaa Kulttuuriperinnön opintoja osaksi Taidehistorian perusopintoja.

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

HUOM! vain osa teemoista tarjonnassa eri lukukausina (pävitetty 12.5.2016)

Opintojen aihealueet voivat käsitellä syvällisimmin mm. seuraavia aihealueita:

  • Keskiaika
  • Maisema
  • 1800-luvun lopun kuvataide
  • Tila, käyttäjät, sukupuoli
  • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus a) ennen 1900-lukua b) 1900-luku
  • Kulttuuriympäristön suojelu
  • Visuaalinen kulttuuri
  • Nykytaide a) Modernismi, 1900-1950 b) Nykytaide, 1950 –
  • Taideteollisuus ja muotoilututkimus

Opintojakso on toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Lisätietoa verkko-opiskelusta.

Kotitentti eli essee perustuu jakson kirjallisuuteen (koko kirjallisuus suoritetaan yhdellä kertaa). Kirjallisuus hankitaan ja luetaan etukäteen.

Esseen aihe (otsikko) avautuu Moodle-oppimisympäristöön tentin ilmoitettuna ajankohtana. Opiskelijoilla on tämän jälkeen 10 päivää aikaa kirjoittaa essee (7-9 sivua).

Kotitenttipäivät:

Esseen aihe avautuu Moodlessa -> palautusalue Moodlessa sulkeutuu:

ma 28.9.2015 klo 17:00 -> to 8.10.2015 klo 17:00

ma 16.11.2015 klo 17:00 -> to 26.11.2015 klo 17:00

ma 11.1.2016 klo 17:00 -> to 21.1.2016 klo 17:00

ma 7.3.2016 klo 17:00 -> to 17.3.2016 klo 17:00

ma 23.5.2016 klo 17:00 -> to 2.6.2016 klo 17:00

Tenttiaihe ja -päiväkohtainen salasana lähetetään ilmoittautuneille erikseen sähköpostiin noin pari päivää ennen tenttipäivää.

Tämän jakson Moodle https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=16633 Kurssiavain Koti201516

Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kirjallisuus, saatavilla Helsingin yliopiston kirjastosta. Teoksia kannattaa etsiä myös muista kirjastoista (muut yliopistot, Suomen Rakennustaiteen museon kirjasto, Aalto-yliopiston kirjasto, ammattikorkeakoulujen kirjastot, paikalliskirjastot (kaupunkien/kuntien).

On hyvin suositeltavaa hankkia kirjallisuus ajoissa, jotta esseen kirjoittaminen onnistuu aikataulun mukaisesti.

Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku

A. Forty, Words and buildings. A Vocabulary of modern architecture, 2000 (I osa, II osa kursorisesti) tai George Baird, The Space of Appearance, 2003 (1995).

ja

Tapiola. Elämää ja arkkitehtuuria. Timo Tuomi (toim.), 2003.

sekä kaksi teosta seuraavista pääpirteissään:

B. Colomina, Privacy and publicity. Modern architecture and Mass Media, 1994.
J. R. Gold, The Experience of Modernism. Modern architects and the future city 1928-1953, 1997.
D. Hayden, Building Suburbia. Green Fields and urban Growth 1820-2000, 2004.
M. Henttonen, Kansakunnan parhaaksi. Suomalaiset naisten- ja lastensairaalat 1920-1940-luvulla arkkitehtonisina, lääketieteellisinä ja yhteiskunnallisena suunnittelukohteena, 2009.
H. Heynen, Architecture and Modernity. A Critique, 1999.
A. Kervanto-Nevanlinna, Kadonneen kaupungin jäljillä. Teollisuusyhteiskunnan muutoksia Helsingin historaiallisessa ytimessä, 2002.
J. Lahti, Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla. Suomalaisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen, 2006.
R. Nikula, Focus on Finnish 20th century architecture and Town planning, 2006.
K. Saarikangas, Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa, 2002.
Visions of Suburbia. Ed. R. Silverstone, 1997.

Kotitentin arvosteluasteikko on hylätty - 5. Lisäksi käytössä on täydennettävä, jolloin esseessä on kielellisiä heikkouksia. Esseessä voi myös tuolloin olla viiteteknisiä heikkouksia. Täydennettävästä esseestä ilmoitetaan opiskelijalle erikseen ja hänelle annetaan lyhyt rajallinen aika muokata esseetä.

Esseessä käytetään viitteitä sekä lähdeluetteloa. Tutustu Tieteellinen essee -dokumenttiin, josta löytyy ohjeita esseen kirjoittamiseksi. Käytä sitä kirjoittamisprosessissasi.

Tentti on yksilösuoritus, eikä sen aikana saa tehdä yhteistyötä. Kaikenlainen plagiointi on kielletty. Ks. plagiointi ja tenttivilppi.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.