Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.9.2015
16:00 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUTUMINEN alkaa 03.08.2015 klo 10.00 (ilmoittaudu tästä)

Maksu sisältää retkeen liityvän materiaalin kohteista. Retken lounas omakustanteinen.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Mitä taidehistoria on?

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Keskeisimmät tutkimuskohteet ovat kuvataide ja arkkitehtuuri, mutta tarkastelu ulottuu myös muihin visuaalisen kulttuurin ilmentymiin ja kuvastoihin sekä taideteorioihin. Visuaalista kulttuuria tarkastellaan paitsi historiallisesta myös esimerkiksi psykologisesta, sosiologisesta ja semioottisesta näkökulmasta. Vaativuudestaan huolimatta opinnot ovat antoisia ja soveltuvat myös yleissivistäväksi harrastukseksi ja ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille kuvataiteista, visuaalisista kulttuureista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille tai näiden parissa työskenteleville. Opintojakso sopii kaikille taidehistoriasta kiinnostuneille.

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Taidehistorian valinnaisia opintoja - jakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hänellä on hyvä käsitys teema-alueesta. Hän osaa eritellä siitä tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa ja opinnäytetöidensä tukena.

Opintojakson on uniikki jakso, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua aineopintotasoiseen teeman ja tietoon alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata oppiaineen perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Avoin yliopisto ei vakuuta opiskelijoita ekskursion ajaksi, ekskursio suuntautuu myös maastokohteille. Pukeutuminen sään ja maaston mukaan. Kohteilla liikutaan kävellen ja osa kohteista voi olla sääolosuhteista johtuen liukkaita yms.

Ekskursion kohteena Länsi-Uudenmaan arkeologisia kohteet, kohteet esihistoriasta keskiaika.

Aloitusluennolla käsitellään teemaa

Pohjankurun puujumalaisesta pronssiseen kukkohanaan – Ihmis- ja eläinkuvaukset esineissä kivikaudelta keskiaikaan

Ihmisiä ja eläimiä on kuvattu esineisiin kivikaudelta saakka, mutta syyt esittämiseen ja esineiden merkitykset ovat vaihdelleet vuosisadasta toiseen. Luennolla luodaan laaja katsaus aineellisen kulttuurin ihmis- ja eläinkuvauksiin esihistorian alkuvaiheista keskiajalle saakka. Luento keskittyy suomalaiseen esineistöön sekä niistä esitettyihin tulkintoihin ja pohtii, miten kuvaukset ovat muuttuneet ja mitä muutokset kertovat yleisestä kulttuurikehityksestä. Ovatko kivikauden tikku-ukot yksilöitä? Pyrkivätkö keskiajan käsityöläiset realismiin valmistaessaan puuveistoksia tai koristellessaan hopeakoruja? Mitä ihmis- ja eläinkuvaukset kertovat suhteestamme esineisiin?

Retken kohteet

  • Kivikautinen asuinpaikka: Sperrings
  • Keskiaikainen kylä: Mankki/Mankby
  • Kalliomaalaus: Juusjärvi
  • Rautakautinen hautaröykkiö Ekenerga ja tarhakalmisto Kroggårsmalmen
  • Rautakautinen kivilatomus Brobacka
  • Historiallisen asuntolinnan rauniot Grabbacka
  • Keskiaikainen kirkko: Karjaa, Lohja

Bussissa wc, lounas omakustanteinen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Aloitusluennon pitää dos. Visa Immonen (joka ottaa vastaan myös oppimispäiväkirjat), ekskuriolla mukana Eero Siljander, Joanna Veinio (Avoin yo) sekä arkeologian oppiaineen opettajana FM Marko Marila.

Jaksolle voi osallistua vaikka ei tekisikään tehtäviä, silloin jaksosta ei kuitenkaa saa opintopisteitä.

Aloitusluento 3h pe 11.9.2015 klo 16:30-19 ja ekskursio pe 2.10. noin klo 8:00 - 18:30. Ilmoittautuneille ilmoitetaan tarkemmin bussin lähtöpaikka.

Ennen aloitusluentoa klo 16-16:30 orientaatio jaksoon: suoritustapa sekä tarkempia ohjeita ekskursiopäivää varten

Jakson suoritustapa: aloitusluento 3h + kirjallinen työ ekskursiota varten (maksimi 4 sivua, viitteet ja lähteet mukaan) + alustus ekskursion aikana + esseemäinen oppimispäiväkirja (noin 12-15 sivua, viitteet ja lähteet) johon liitetäänteemaan liittyvää tieteellistä kirjallisuutta.

Jakson suorittavien opiskelijoiden kanssa sovitaan aloitusluennolla aloitusluennon aihe, josta hän tekee kirjallisen työn muita ekskursioon osallistujia varten, lisäksi hän valmistautuu pitämään 10 minuutin alustuksen aiheesta ekskusrion aikana.

Ekskursioon liittyvä teksti palautetaan Moodleen viimeistään ke 30.9.2015 17:00. Oppimispäiväkirja palautetaan viimeistään ma 26.10.2015 klo 17:00 oppimisympäristö Moodleen.

Oppimispäiväkirja koostuu seuraavista lähteistä: aloitusluento, oma aihe, muiden opiskelijoiden aiheet, ekskursio sekä tieteellisestä kirjallisuudesta. Oppimispäiväkirja on muodoltaan esseemäinen.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat aloitusluennon jälkeen.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Jaksolla on arkeologian lisäksi korvaavuus myös Taidehistorian valinnaisia opintoja TTA250 kohtaan sekä Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot kohtaan.

Jakso toteutetaan jos siihen ilmoittautuu vähintään 18 opiskelijaa. Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Vaihtelee teeman mukaan.

Arvointi perustuu esseemäiseen oppimispäiväkirjaan. Arvointi 5-hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.