Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna.

Jaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille

Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen alkaoi 18.12.2015 klo 16:00

Miten opiskelemaan?

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat: jaksolla on maksuton kiintiö perustutkinto-opiskelijoille. Heidät valitaan jaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta (kirjautuminen HY tunnuksilla)

Jaksolle voi ilmoittautua mukaan vaikka ei tekisikään tehtäviä, silloin jaksosta ei kuitenkaa saa opintopisteitä.

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojaksolla käsitellään linnoja arkeologisina kohteina. Luennoilla käydään läpi kohdetta useista eri näkökulmista mm. aseiden ja sodankäynnin sekä maisema-arkeologian kautta. Teemoja ovat myös keskiajan linnojen eurooppalainen ja pohjoismainen kehitys ja linnojen materiaalinen kulttuuri. Kohteina Suomen ja erityisesti Uudenmaan linnat. Osan luentojen case studyna on Raaseporin linna. Luentojen lisäksi jaksoon kuuluu ekskursio Raaseporin linnalle ja linnan kaivauksille. Koko päivän (arkipäivä kesäkuun alussa) ekskursion aikana käymme myös muilla kohteilla

Opintojakso korvaa 5 op seuraavien opintojen kohtiin:

Arkeologia A405655 Arkeologiaa temaattisesti (KAR213), A405934 Teoria ja metodit (KAR336); Keskiajan tutkimus A400963 Keskiajan arkeologia (KE151I): Kulttuuriperintö A406044 Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005); Suomen ja Pohjoismaiden historia A406045 Keskiaika (HSS212A); Taidehistoria A406386 Valinnaisia opintoja, Teema: Keskiaika (TTA250)

Ilmoittautuminen oppiaineittain (linkit yllä). Jaksolla on maksuton kiintiö Helsingin Yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Luennot 19 h (3*3h ja 5*2h) torstaisin (paitsi 3.5.) 17.3.-3.5. klo 16:30-18/19 ja vapaaehtoinen koko päivän ekskursio ma 13.6. (tarkat luentoajat vahvistetaan myöhemmin (luennon päättymisaika))

KATSO OPETUSPAIKAT TÄÄLTÄ

Jakson suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään 1/3 luennoista

Opettajat: dos. Georg Haggrén (11 h) ja FM Elina Terävä (4 h) ja FM Tarja Knuutinen (4 h)

Opiskelukäytäntöjen muistilista

Suoritustapa (5 op): Luennot 19h + vapaaehtoinen ekskursio ja essee/oppimispäiväkirja/verkkotentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Tehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät: 23.5. tai 27.6. tai 27.7.2016

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät: 23.5. klo 17-20, 27.6. klo 16-19 tai 27.7.2016 klo 16-19

Opintojaksolla on opiskelun tukena Moodle-oppimisympäristö.

Tämän jakson viimeinen luento on osa jaksoa Ekskursio Raaseporin linnan kaivaukseille (3 op) (erillinen opinto-ohjelma)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Vaihtelee teeman mukaan.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.