Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 25.8.2016
16:30 - 19:00
To 1.9.2016
16:30 - 19:00
To 8.9.2016
16:30 - 19:00
To 22.9.2016
16:30 - 19:00
To 29.9.2016
16:30 - 19:00
To 6.10.2016
16:30 - 19:00
To 13.10.2016
16:30 - 19:00
To 20.10.2016
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille taidehistoriasta, arkkitehtuurista ja varsinkin japanilaisesta arkkitehtuurista kiinnostuneille.

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Opetusta 7*3h torstaisin klo 16:30-19:00 25.8.-20.10. (ei opetusta 15.9. eikä 29.9.)

HUOM! pientä muutosta aikatauluun (29.9. peruttu, 20.10. lisätty)

Kurssilla perehdytään nykyaikaiseen japanilaiseen arkkitehtuuriin sekä japanilaisiin kulttuuriarvoihin. Luennoilla käsitellään Japanin nykyaikaisen arkkitehtuurin kehitystä valituista näkökulmista 1800-luvun lopulta 2010-luvulle.

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Japanin modernin arkkitehtuurin historian tärkeimmät vaiheet Meiji-reformista modernismin murrokseen sekä nykyaikaiset arkkitehtuurisuuntaukset pääpiirteissään. Kurssilla käydään läpi aikakauden merkittävimmät arkkitehdit, analysoidaan heidän suunnittelemiaan rakennuksia sekä tarkastellaan japanilaisten kulttuuriarvojen ilmenemistä niissä. Kulttuuriarvojen tarkastelussa sovelletaan kulttuuriarkkityypin käsitettä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opetusta 7*3h. Luentojen lisäksi seminaarityyppistä työskentelyä ja kirjallinen lopputehtävä.

Luennoilla läsnäolovelvoite vähintään 4/7 luennoista (oppimispäiväkirja).

Selektiivinen kirjallisuusluettelo ja luentomateriaali. Power Point -luennot jaetaan kurssilaisille Moodlessa. Oheiskirjallisuutta valikoiden oman kiinnostuksen mukaan.

Asteikolla 0 - 5.

Opintojaksolla on opetuksen tukena oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa opetuksen alkaessa.

Lopputehtävä palautetaan Moodleen viimeistään 31.10. tai 21.11.2016 (vaihtoehtoiset päivät)

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on taidehistorian aineopintoja, sen voi käyttää myös perusopintoihin tai kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot kohtaan.

Opintojaksolla on 5 op korvaavuus, ilmoittaudu haluamasi mukaan oppiaineen kiintiöstä