Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 30.5.2016
16:30 - 19:00
Ke 1.6.2016
16:30 - 19:00
Ma 6.6.2016
16:30 - 19:00
Ke 8.6.2016
16:30 - 19:00
Ma 13.6.2016
16:30 - 19:00
Ke 15.6.2016
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kurssilla tarkastellaan modernin erilaisia ilmenemismuotoja puutarhassa ja maisemassa. Miltä moderni vihreä näytti Suomessa 1900-luvun alusta 1970-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla? Moderni on monitasoinen ilmiö, jota voi tarkastella niin yhteiskunnalliseen muutosprosessin, maisema-arkkitehtien profession ja suunnittelutehtävien kehityksen kuin rakennetun maiseman muotokielen tai sen rakennusaineiden, kuten kasvien, kautta. Kansainväliset vaikutteet tulivat Suomeen lehtien, kirjojen ja opintomatkojen ja välityksellä. Suomalaisten puutarha-ja maisema-arkkitehtien piirustuspöydillä syntyi omaleimaisia ratkaisuja uuden ajan ja elämäntavan asettamiin taiteellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin.

Luennot ja lopputehtävä, joka perustuu luentoihin sekä kirjallisuuteen.

Luentoihin liittyy etukäteen luettavaa aineistoa. Moodle aukeaa 25.5.2016

Lisäksi vapaaehtoinen lähiekskursio.

Vaihtelee teeman mukaan.

Asteikolla 0-5.

Arvointi perustuu lopputehtävään.

Läsnäolo vähintään 1/3 luennoilla.

Luennot ma ja ke 30.5.-15.6. klo 16:30-19:00 (6*3h) sekä lähiekskursio. 16.6. klo XXX

Lopputehtävä palautetaan Moodleen 30.6.2016 tai 25.7.2016. (kaksi vaihtoehtoista päivää)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle joka avautuu 25.5.2016

Avoin yliopisto ei vakuuta opiskelijoita ekskursion ajaksi. Pukeutuminen sään ja maaston mukaan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Taidehistorian perusopinnot (25 op) opintokokonaisuutta. Jakson voi käyttää myös taidehistorian aineopintoihin tai sillä voi korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot kohdan.

Opintojakso hyväksytään myös Puutarhatieteen valinnaiseksi opintojaksosi. Lisäksi jakso korvaa 5 op Estetiikka/ A400698 Ympäristöestetiikan eritysalueita (TES230Y)