Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10:00

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä- ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

HUOM! vain osa teemoista tarjonnassa eri lukukausina (pävitetty 12.5.2016)

Opintojen aihealueet voivat käsitellä syvällisimmin mm. seuraavia aihealueita:

  • Keskiaika
  • Maisema
  • 1800-luvun lopun kuvataide
  • Tila, käyttäjät, sukupuoli
  • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus a) ennen 1900-lukua b) 1900-luku
  • Kulttuuriympäristön suojelu
  • Visuaalinen kulttuuri
  • Nykytaide a) Modernismi, 1900-1950 b) Nykytaide, 1950 –
  • Taideteollisuus ja muotoilututkimus

Kotitentti eli essee perustuu jakson kirjallisuuteen (koko kirjallisuus suoritetaan yhdellä kertaa). Kirjallisuus hankitaan ja luetaan etukäteen.

Esseen aihe (otsikko) avautuuilmoitettuna ajankohtana. Opiskelijoilla on 10 päivää aikaa kirjoittaa essee (7-9 sivua).

Tenttiaihe ja -päiväkohtainen salasana lähetetään ilmoittautuneille erikseen sähköpostiin noin pari päivää ennen tenttipäivää.

A. Forty, Words and buildings. A Vocabulary of modern architecture, 2000 (I osa, II osa kursorisesti) tai George Baird, The Space of Appearance, 2003 (1995).

ja

Tapiola. Elämää ja arkkitehtuuria. Timo Tuomi (toim.), 2003.

sekä kaksi teosta seuraavista pääpirteissään:

B. Colomina, Privacy and publicity. Modern architecture and Mass Media, 1994.
J. R. Gold, The Experience of Modernism. Modern architects and the future city 1928-1953, 1997.
D. Hayden, Building Suburbia. Green Fields and urban Growth 1820-2000, 2004.
M. Henttonen, Kansakunnan parhaaksi. Suomalaiset naisten- ja lastensairaalat 1920-1940-luvulla arkkitehtonisina, lääketieteellisinä ja yhteiskunnallisena suunnittelukohteena, 2009.
H. Heynen, Architecture and Modernity. A Critique, 1999.
A. Kervanto-Nevanlinna, Kadonneen kaupungin jäljillä. Teollisuusyhteiskunnan muutoksia Helsingin historaiallisessa ytimessä, 2002.
J. Lahti, Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla. Suomalaisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen, 2006.
R. Nikula, Focus on Finnish 20th century architecture and Town planning, 2006.
K. Saarikangas, Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa, 2002.
Visions of Suburbia. Ed. R. Silverstone, 1997.

hylätty - 5.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Kotitenttipäivät:

Esseen aihe avautuu Moodlessa -> palautusalue Moodlessa sulkeutuu:

ma 23.5. klo 17:00 -> to 2.6. klo 17:00

ma 4.7. klo 17:00 -> to 14.7. klo 17:00

ma 29.8. klo 17:00 -> to 8.9. klo 17:00

ma 24.10. klo 17:00 -> to 3.11. klo 17:00

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttipäivää

Tämän jakson Moodle https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=19699 Kurssiavain Koti201617

Opiskelun käytännönohjeita

Jakso on taidehistorian aineopintoja ja käytettävissä myös perusopintojen täydentämiseen tai Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaisiin temaattisiin opintoihin.