Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10:00

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä- ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

HUOM! vain osa teemoista tarjonnassa eri lukukausina (pävitetty 12.5.2016)

Opintojen aihealueet voivat käsitellä syvällisimmin mm. seuraavia aihealueita:

  • Keskiaika
  • Maisema
  • 1800-luvun lopun kuvataide
  • Tila, käyttäjät, sukupuoli
  • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus a) ennen 1900-lukua b) 1900-luku
  • Kulttuuriympäristön suojelu
  • Visuaalinen kulttuuri
  • Nykytaide a) Modernismi, 1900-1950 b) Nykytaide, 1950 –
  • Taideteollisuus ja muotoilututkimus

Kotitentti eli essee perustuu jakson kirjallisuuteen (koko kirjallisuus suoritetaan yhdellä kertaa). Kirjallisuus hankitaan ja luetaan etukäteen.

Esseen aihe (otsikko) avautuuilmoitettuna ajankohtana. Opiskelijoilla on 10 päivää aikaa kirjoittaa essee (7-9 sivua).

Tenttiaihe ja -päiväkohtainen salasana lähetetään ilmoittautuneille erikseen sähköpostiin noin pari päivää ennen tenttipäivää

Kaikille yhteinen:

Art since 1900, Modernism, Antimodernism, Postmodernism, vol. 1. : 1900–1944. Eds. H. Foster & R. Krauss et al.,

sekä

Modernin ulottuvuuksia, Jaakko Lintinen (toim.). Taide, s.65–145, 1989.

Sekä kaksi valinnaista seuraavista kirjoista (ilmoita valitsemasi kirjat tentti-ilmoittautumisessa):

C. Hjelm: Modernismens förespråkare. Gösta Stenmans och hans konstsalong. Centralarkivet för Bildkonst 17. 2009.
T. Karjalainen: Uuden kuvan rakentajat. Konkretismin läpimurto Suomessa. WSOY, 1990.
L. Lindgren: Elävä muoto. Traditio ja modernisuus 1940- ja 1950-luvun suomalaisessa kuvanveistossa. Kuvataiteen keskusarkisto, 1996.
R. Ojanperä: Kriitikko E.J. Vehmas ja moderni taide. Kuvataiteen keskusarkisto, 2011.
U. Vihanta: Unelmaton uni. Suomalaisen surrealismin filosofis-kirjallinen ja psykologinen tausta. Otto Mäkilän surrealistinen taide. Taidehistorian laitos, Helsingin yliopisto, 1992.
H. Belting: The Invisible Masterpiece (osin): Introduction ja s. 202—431.
T. de Duve: Pictorial Nominalism. On Marcel Duchamp’s Passage from Painting to the Ready-Made. University of Minnesota Press, 1991.
R. Krauss: Passages in Modern Sculpture. The MIT Press, 1977.

hylätty - 5.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Kotitenttipäivät:

Esseen aihe avautuu Moodlessa -> palautusalue Moodlessa sulkeutuu:

ma 23.5. klo 17:00 -> to 2.6. klo 17:00

ma 4.7. klo 17:00 -> to 14.7. klo 17:00

ma 29.8. klo 17:00 -> to 8.9. klo 17:00

ma 24.10. klo 17:00 -> to 3.11. klo 17:00

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttipäivää

Tämän jakson Moodle https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=19699 Kurssiavain Koti201617

Opiskelun käytännönohjeita

Jakso on taidehistorian aineopintoja ja käytettävissä myös perusopintojen täydentämiseen tai Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaisiin temaattisiin opintoihin.