Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Valinnaisten opintojen opintomaksu oikeuttaa kahden kotitentin suorittamiseen sekä tarvittaessa yhteen uusintaan (yhteensä enintään 3 tenttiä).

Maksu sisältää Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston perimän opinto-oikeuskohtaisen rekisteröintimaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Tampereen kesäyliopisto

Ilmoittautuminen tapahtuu sekä
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen
2) Avoimeen yliopistoon.
Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Opinnot on tarkoitettu Taidehistorian perusopintoja 25 op Tampereeen kesäyliopiston opetuksessa suorittaville opiskelijoille.

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Lukuvuoden teemat joista opiskelija voi valita haluamansa

ma 24.10. 2016

 • 1800-luvun lopun kuvataide - tentaattori FT Marja Lahelma
 • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku - FT Juhana Lahti
 • Modernismi, 1900-1950 - tentaattori FT Marja Lahelma
 • Nykytaide 1950– - tentaattori FT Marja Lahelma
 • Kulttuuriympäristön suojelu - FM Linda Leskinen
 • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus ennen 1900-lukua - FM Linda Leskinen

ma 9.1.2017

 • 1800-luvun lopun kuvataide- tentaattori FT Marja Lahelma
 • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku - FT Juhana Lahti
 • Modernismi, 1900-1950 - tentaattori FT Marja Lahelma

ma 6.3.2017

 • 1800-luvun lopun kuvataide - tentaattori FT Marja Lahelma
 • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku - FT Juhana Lahti
 • Modernismi, 1900-1950 - tentaattori FT Marja Lahelma

ma 29.5. 2017

 • 1800-luvun lopun kuvataide - tentaattori FT Marja Lahelma
 • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku - FT Juhana Lahti
 • Modernismi, 1900-1950 - tentaattori FT Marja Lahelma

ma 17.7.2017

 • 1800-luvun lopun kuvataide - tentaattori FT Marja Lahelma
 • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku - FT Juhana Lahti
 • Modernismi, 1900-1950 - tentaattori FT Marja Lahelma

ma 28.8.

 • 1800-luvun lopun kuvataide - tentaattori FT Marja Lahelma
 • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku - FT Juhana Lahti
 • Modernismi, 1900-1950 - tentaattori FT Marja Lahelma

Jokaisella teemalla on oma kirjallisuutensa.

Teemakohtainen tenttikirjallisuuslistaus

Esseen aihe (otsikko) avautuu ilmoitettuna ajankohtana Moodlessa.

Opiskelijoilla on 10 päivää aikaa kirjoittaa essee (7-9 sivua).

Kotitentti eli essee perustuu teeman kirjallisuuteen (koko kirjallisuus suoritetaan yhdellä kertaa).

Kirjallisuus hankitaan ja luetaan etukäteen.

Jokaisella teemalla on oma kirjallisuutensa.

Teemakohtainen tenttikirjallisuuslistaus

5-0

Kotitenttipäivät:

Esseen aihe avautuu Moodlessa -> palautusalue Moodlessa sulkeutuu:

ma 24.10. klo 17:00 -> to 3.11. klo 17:00

ma 9.1.2017 klo 17:00 -> to 19.1.2017 klo 17:00

ma 6.3. klo 17:00 -> to 16.3. klo 17:00

ma 29.5. klo 17:00 -> to 8.6. klo 17:00

ma 17.7. -> 27.7. klo 17:00

ma 28.8. -> to 7.9.2017 klo 17:00

Tämän jakson Moodle https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=19699 Kurssiavain Koti201617

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakso on taidehistorian aineopintoja ja käytettävissä myös perusopintojen täydentämiseen tai Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaisiin temaattisiin opintoihin.