Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Luentosarjassa tarkastellaan suomalaisten arkkitehtien ulkomaanmatkoja, opiskelua ja toimeksiantoja eri maissa eri aikoina. Millaisia ovat olleet ne virikkeet, jotka ovat vaikuttaneet arkkitehtien työhön? Entä keitä ulkomaalaisia arkkitehtejä on saapunut eri aikoina Suomeen ja millaisia näkökulmia he ovat tuoneet suomalaiseen arkkitehtuuriin? Luentosarjan myötä useat arkkitehtuurihistorian keskeiset rakennukset ja arkkitehdit tulevat osallistujille tutuiksi.

Luennot ja essee luennoista sekä kirjallisuudesta.

Vaihtelee teeman mukaan.

Opintojakso arvioidaan joko asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty, suoritustavasta riippuen.

Jakson läpäiseminen edellyttää sovitun tehtäväkokonaisuuden hyväksyttävää suorittamista

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.