Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 16.3.2017
16:30 - 19:00
To 23.3.2017
16:30 - 19:00
To 30.3.2017
16:30 - 19:00
To 6.4.2017
16:30 - 19:00
To 20.4.2017
16:30 - 19:00
To 27.4.2017
16:30 - 19:00
To 4.5.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston ilmoittautumishetkellä läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaikan näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Mistä tulemme? Keitä olemme? Mihin menemme?- Näkökulmia symbolismiin

Temaattisesti rakentuvalla kurssilla perehdytään symbolistiseen taiteeseen noin 1890-luvulta 1900-luvun alkuun. Aihetta lähestytään sekä konkreettisten esimerkkien että teorian kautta.

Luentosarjan painopiste on Suomessa ja symbolismin pohjoisessa ulottuvuudessa. Samalla avataan laajempia näkökulmia ja yhteyksiä symbolismiin kansainvälisenä ilmiönä. Syventymisen kohteina ovat muun muassa moderni subjekti ja maailma, tieteen ja taiteen välinen suhde sekä esoteerisuus ja uskonnot.

Jakson opettajat: FT Marja Lahelma ja FM Hanna-Reetta Schreck

Luennot ja tehtävä (t) ja essee, joka perustuu luentoihin sekä kirjallisuuteen.

Tehtävänanto 1: Luentokohtainen teksti

Tehtävä 2: Essee – symbolismi temaattisesta näkökulmasta

KIRJALLISUUS:

Baudelaire Charles, Pahan kukat, suom. Antti Nylén, Sammakko 2011.

Facos Michelle, Symbolist Art in Context, University of California Press 2009.

Kokkinen Niina, Okkulttuuri-käsitteen mahdollisuudet ja edellytykset modernin taiteen uskonnollisuuden tutkimuksessa, TAHITI Taidehistoria tieteenä 03/2012:

http://tahiti.fi/03-2012/tieteelliset-artikkelit/okkulttuuri-kasitteen-mahdollisuudet-ja-edellytykset-modernin-taiteen-uskonnollisuuden-tutkimuksessa/

L. Onerva, Mirdja, 1908

Lahelma Marja, Ideal and Disintegration: Dynamics of the Self and Art at the Fin-de-Siècle, University of Helsinki 2014, johdanto s. 13-30: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42525

Lahelma Marja, Aika, ikuisuus ja olemassaolon mysteerit Beda Stjernschantzin teoksessa Pastoraali, teoksessa Beda Stjernschantz 1867-1910: ristikkoportin takana, Amos Anderssonin taidemuseo, SKS 2013.

Saarinen Veli-Matti, Taiteen elämä ja kuolema: kirjoituksia kahdesta modernista taidekäsityksestä, Kuvataideakatemia 2011.

Sarajas-Korte Salme, Suomen varhaissymbolismi ja sen lähteet, Otava 1966.

Silverman Kaja, Flesh of My Flesh, Stanford University Press 2009, s. 1-100.

Stewen Riikka, Beda Stjernschantzin maailma, Pariisi 1891-1892, teoksessa Beda Stjernschantz 1867-1910: ristikkoportin takana, Amos Anderssonin taidemuseo, SKS 2013.

Tihinen Juha-Heikki, Halun häilyvät rajat. Magnus Enckellin teosten maskuliinisuuksien ja feminiinisyyden representaatioista ja itsen luomisesta, Taidehistoriallisia tutkimuksia 37, Helsinki 2008, s. 11-80.

Asteikolla 5-0.

Arvointi perustuu lopputehtävään. Luennoilla vähintään 50 % läsnäolo.

Luennot torstaisin (7*3h) yht. 21h klo 16:30-19:00.

to 16.3. - to 6.4. (ei opetusta 13.4.) ja to 20.4.- to 4.5.

Luentorunko

Torstai 16.3.Marja Johdanto: Näkökulmia symbolismiin

Torstai 23.3. Marja Kuolema ja elämän kiertokulku
Lahelma Marja, Aika, ikuisuus ja olemassaolon mysteerit Beda Stjernschantzin teoksessa Pastoraali

Torstai 30.3. HR Ellen Thesleff ja Pariisi 1890-luvulla – verkostot ja kansainvälisyys
Stewen Riikka, Beda Stjernschantzin maailma, Pariisi 1891-1892

Torstai 6.4. Marja Tiede ja okkultismi
Kokkinen Nina, Okkulttuuri-käsitteen mahdollisuudet ja edellytykset modernin taiteen uskonnollisuuden tutkimuksessa

Torstai 20.4. HR Ruumiillisuus, liike ja häilyvä sukupuoli
Tihinen Juha-Heikki, Halun häilyvät rajat

Torstai 27.4. M+HR Taiteilijuus ja moderni subjekti
Lahelma Marja, Ideal and Disintegration

Torstai 4.5. HR+M Symbolismin jatkumo, modernismi ja nykytaide
Silverman Kaja, Flesh of My Flesh
Saarinen Veli-Matti, Taiteen elämä ja kuolema

Tehtävänanto 1: Luentokohtainen teksti
Lue jokaista luentoa varten erikseen annettu teksti ja kirjoita ylös sinussa heränneitä ajatuksia ja huomioita (noin 1/2 liuska, myös ranskalaiset viivat käy). Omat ajatukset käsitellään kunkin luennon alussa ensin pienryhmässä ja sitten koko ryhmän kanssa. Tavoitteena on saada opiskelijoita ajattelemaan laaja-alaisesti ja kriittisesti kutakin teemaa, siten että se sitoutuu myös opiskelija omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle joka avautuu jakson alkaessa

Essee palautetaan Moodleen viimeistään ma 6.6. klo 23:55.

Tehtävä 2: Essee – symbolismi temaattisesta näkökulmasta
Essee, n. 7 liuskaa. Valitse esseesi tulokulmaksi jokin kurssin luentojen aiheista. Lue kurssiin liittyvä kirjallisuus ja pohdi teemaa valitsemasi taiteilijan ja hänen teosten kautta. Voit myös rinnastaa ja vertailla kahden taiteilijan teoksia. Yhdistä kokonaisuuteen luentojen ja kirjallisuuden lisäksi myös omia näkökulmiasi ja kiinnostuksen kohteita (saa myös lisätä omaa kirjallisuutta). Sisällytä esseeseen vähintään yksi teosanalyysi. Sovi tarkempi aihe opettajan kanssa viimeistään viimeisellä luennolla.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakson voi käyttää taidehistorian perus- tai aineopintoihin tai sillä voi korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot kohdan.