Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 23.1.2017
16:30 - 19:00
Ma 30.1.2017
16:30 - 19:00
Ma 6.2.2017
16:30 - 19:00
Ma 13.2.2017
16:30 - 19:00
Ma 27.2.2017
16:30 - 19:00
Ma 6.3.2017
16:30 - 19:00
Ma 13.3.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston ilmoittautumishetkellä läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaikan näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Kurssi on temaattinen kokonaisuus nykytaiteen teoksen erilaisista tarkastelutavoista. Kullakin luennolla esitellään teemaa ja sen merkityksiä teoksen luennassa. Kunkin luennon keskiössä on myös esimerkkiteos tai teoksia, jotka havainnollistavat temaattista näkökulmaa ja sen soveltamista. Kurssi tutustuttaa opiskelijat kotimaisen nykytaiteen kenttään ja orientoi teoksen analyyttiseen purkamiseen.

Jakson opettajat: Katja Raunio ja Milla Toukkari

Kurssin suoritukseen kuuluu luennot, näyttelyvierailu (galleriavierailuja) ja kirjoitustehtäviä ja lopputehtävä.

Luennoilla läsnäolovelvoite vähintään 50 %.

Vaihtelee teeman mukaan- ilmoitataan opetuksen tiedoissa.

Asteikolla 0-5.

Arvointi perustuu lopputehtävään, pienet kirjoitustehtävä sekä galleriavierailut ovat pakollisia osasuorituksia.

Luennot (7*3h) yht. 21h klo 16:30-19:00.

maanantaisin 23.1. - 13.3. (ei opetusta viikolla 8 (ma 20.2.)

• ma 23.1. Johdantoluento (Katja Raunio ja Milla Toukkari)
• ma 30.1. Nykytaiteen historia, taidehistorialliset viittaukset, traditio
• ma 6.2. Tekniikka ja materiaali
• ma 13.2. Taiteilija, tuotanto, instituutiot (Katja Raunio ja Milla Toukkari)
• ei opetusta viikolla 8 (ma 20.2.)
• ma 27.2. Tilallisuus, kokemuksellisuus, paikkasidonnaisuus
• ma 6.3. Sitoutuneisuus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen
• ma 13.3. Intertekstuaalisuus, kertomuksellisuus, psykologisuus, filosofisuus taiteessa (Katja Raunio ja Milla Toukkari)

  • Pienet osatehtävät palautetaan 6.2. ja 27.2. ja 13.3. mennessä.
  • Lopputehtävä palautetaan ma 24.4. klo 23:55 mennessä.
  • Galleriakäynnit (minimi 3 kpl) suoritetaan jakson aikana.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, osatehtävä sekä lopputehtävä palautetaan sinne.

Moodle avautuu jakson alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Kehity oppijana sivuilla opiskelutaidollisia vinkkejä!

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakson korvaa 5 op Taidehistorian aineopintoihin kohtaan:

Lisäksi sillä voi korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot kohdan tai täydentää tarvittaessa Taidehistorian perusopintoja kokonaisuutta.

Opiskelija ilmoittaa viimeistään jakson suorittamisen aikana mihin kohtaan haluaa suorituksensa merkittäväksi.