Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäistä tenttipäivää.

Ilmoittautuminen 1800-luvun lopun kuvataide

Ilmoittautuminen 1800-luvun lopun kuvataide (kesä 2017 opetus)

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan myös tenttikirjallisuus ja valitaan tenttipäivä

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Taidehistorian valinnaisia opintoja teemaa 1800-luvun lopun kuvataide voi suorittaa kevään ja kesän 2017 opetuksessa.

Teemakohtainen tenttikirjallisuuslistaus

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Esseen aihe (otsikko) avautuu ilmoitettuna ajankohtana oppimisympäristö Moodlessa jonne essee myös palautetaan.

Opiskelijoilla on 10 päivää aikaa kirjoittaa essee (7-9 sivua).

Kotitentti eli essee perustuu teeman kirjallisuuteen (koko kirjallisuus suoritetaan yhdellä kertaa).

Kirjallisuus hankitaan ja luetaan etukäteen.

Jokaisella teemalla on oma kirjallisuutensa.

Teemakohtainen tenttikirjallisuuslistaus

5-0.

Kotitenttipäivät:

Tenttiaihe ja -päiväkohtainen salasana lähetetään ilmoittautuneille erikseen sähköpostiin noin pari päivää ennen tenttipäivää.

Tämän jakson Moodle https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=19699 Kurssiavain Koti201617

Moodle on avautunut 1.8.2016

Esseen aihe avautuu Moodlessa -> palautusalue Moodlessa sulkeutuu:

Lukuvuoden 2016-2017 opetuksena

  • ma 9.1. klo 17:00 -> 19.1.2017 klo 17:00
  • ma 6.3. klo 17:00 -> 16.3.2017 klo 17:00
  • ma 29.5. klo 17:00 -> 8.6.2017 klo 17:00

Kesän 2017 opetuksena

  • ma 29.5. klo 17:00 -> 8.6.2017 klo 17:00
  • ma 17.7. -> 27.7. klo 17:00
  • ma 28.8. -> to 7.9. klo 17:00
  • ma 2.10. > to 12.10. klo 17:00

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttipäivää

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakso on taidehistorian aineopintoja ja käytettävissä myös perusopintojen täydentämiseen tai Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaisiin temaattisiin opintoihin.

Tarvitsetko tukea esseen tai tutkielman kirjoittamiseen? Taitava kirjoittaja verkkokurssilla käydään läpi mm. viittaustekniikka ja saat vinkkejä opinnoissa tarvittaviin kirjoittamisen taitoihin.