Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Luennot ja ekskursio 75 euroa (sisältää 15 euroa materiaalimaksua ekskursion materiaalista). Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske ekskursion materiaalimaksua 15 euroa.)

Mikäli bussiin jää paikkoja voit ilmoittautua pelkkään ekskursioon (15 euroa) (ilmoittautuminen aluksi jonoon).

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat arkeologian opinto-ohjelman kautta

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Opintojen aihealueet voivat käsitellä syvällisimmin mm. seuraavia aihealueita (kaikkia teemoja ei opintotarjonnassa)

 • Keskiaika
 • Maisema
 • 1800-luvun lopun kuvataide
 • Tila, käyttäjät, sukupuoli
 • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus a) ennen 1900-lukua b) 1900-luku
 • Kulttuuriympäristön suojelu
 • Visuaalinen kulttuuri
 • Nykytaide a) Modernismi, 1900-1950 b) Nykytaide, 1950 –
 • Taideteollisuus ja muotoilututkimus

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Luennot ja essee, joka perustuu luentoihin sekä kirjallisuuteen.

Luennoilla läsnäolovelvoite vähintään 2/3 luennolla.

Ilmoitetaan luentojen aikana. Kirjallisuus on osittain oppiainekohtaista.

Asteikolla 5-0. Arvointi perustuu esseeseen.

Luennot (4 kpl) ja ekskursio- luentojen opetuspaikka Arkeologian opinto-ohjelmassa

ti 9.5. klo 16:30-19:00 (3h) Hämeen pitkä keskiaika rautakaudelta uuden ajan alkuun. dos. Georg Haggrén

ti 16.5. klo 16:30-18:00 (2h) Linnasta kartanoon, talonpoikaistalosta eräsijalle. dos. Georg Haggrén

to 18.5. klo 16:30-19:00 (3h) Keskiajan kirkoista (näkökulma Hämeessä) prof. Markus Hiekkanen

ti 30.5. klo 16:30-19:00 (3h) Uskonto myöhäiskeskiajan suomalaisten elämässä. FT, dos. Anu Lahtinen

Lisäksi ekskursio to 1.6. klo 08:00-19:30.

Essee (noin 9 sivua) palautetaan viimeistään ma 26.6. tai ma 24.7. jakson Moodleen.

Avoin yliopisto ei vakuuta opiskelijoita ekskurison ajaksi. Pukeutuminen sään ja maaston mukaan. Kohteilla liikutaan kävellen ja osa kohteista voi olla sääolosuhteista johtuen liukkaita yms.

Jaksolle voi osallistua vaikka ei tekisikään tehtäviä, silloin jaksosta ei kuitenkaa saa opintopisteitä.

Ekskursion kohteet

Lounas on omakustanteinen, jaksolle ilmoittautuneille lisäinformaatiota ennen retkeä. Bussissa wc.

Ekskursiolla mukana Eero Siljander sekä Avoimen yliopiston koulutussuunnittelija.

Opintojakson Moodle oppimisympäristö aukeaa jakson alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jaksolla on korvaavuus 5 op:

 • Arkeologian aineopintojen kohtaan Arkeologiaa temaattisesti.
 • Suomen ja Pohjoismaiden historiaan kohtaan Keskiaika HSS212A.
 • Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden kohtaan Valinnaiset temaattiset opinnot.
 • Taidehistorian valinnaisia opintoja kohtaan Keskiaika.
 • Keskiajan tutkimus kohtaan Suomi keskiajan Euroopassa (HKE151B)

Opiskelija valitsee opintojen aikana (ohjeet Moodlessa) kohdan johon hän suorittaa opintojakson.