Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

OPINTOJAKSO SIIRTYY OSAKSI LUKUVUODEN 2017-2018 OPETUSTA LISÄTIEDOT TÄÄLTÄ

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Opintojen aihealueet voivat käsitellä syvällisimmin mm. seuraavia aihealueita (kaikkia teemoja ei opintotarjonnassa)

  • Keskiaika
  • Maisema
  • 1800-luvun lopun kuvataide
  • Tila, käyttäjät, sukupuoli
  • Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus a) ennen 1900-lukua b) 1900-luku
  • Kulttuuriympäristön suojelu
  • Visuaalinen kulttuuri
  • Nykytaide a) Modernismi, 1900-1950 b) Nykytaide, 1950 –
  • Taideteollisuus ja muotoilututkimus

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kirjallisuuskuulustelu, kotitentti tai luentojakso. Tarkka suoritustapa jakson tiedoissa.

Vaihtelee teeman mukaan- ilmoitataan opetuksen tiedoissa.

Opintojakso arvioidaan joko asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty, suoritustavasta riippuen.

Jakson läpäiseminen edellyttää sovitun tehtäväkokonaisuuden hyväksyttävää suorittamista

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso voi olla joko osa Taidehistorian perusopintoja 25 op tai Taidehistorian aineopintoja 35 op. Sillä voi myös korvata Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op opinnot.