Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Suomen kielen perus- ja aineopinnot

Kurssilla perehdytään käsiteanalyysin ja terminologiaopin teoriaan ja menetelmiin: erilaisiin käsitejärjestelmiin, käsitteiden määrittelyyn, käsitteen- ja terminmuodostukseen sekä monitieteiseen ja -kieliseen termityöhön. Keskeinen osa kurssia on oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö, joka auttaa selkeyttämään ja ymmärtämään paremmin oman opinnäytteen tai tutkimuksen käsitteistöä. Tavoitteena on laatia käsitteille hyvät määritelmät ja hyödyntää tehdyn termityön tuloksia mahdollisuuksien mukaan Tieteen termipankissa (www.tieteentermipankki.fi).

Kurssi antaa valmiuksia myös omien tutkimustulosten yleistajuistamiseen sekä tarjoaa mahdollisuuksia tieteidenväliseen vuorovaikutukseen. Kurssi sopii erityisesti syventävien opintojen ja jatko-opintojen suoritukseksi.

Verkkokurssi koostuu verkkoluennoista, opetusvideoista, oheislukemistosta ja niihin liittyvistä harjoituksista ja keskustelusta. Suoritukseen kuuluu oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö sekä luentopäiväkirja/loppuraportti.

Opettajan ilmoittama materiaali

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

Verkkokurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö, joka avautuu ma 8.5.

Alustava aikataulu:

ti 9.5. klo 16.30-18.00: Johdantoluento verkkoluentona Moodlessa
su 14.5. Ennakkotehtävän palautus
vkot 20-23: Luentotallenteiden kuuntelu + niihin liittyvien tehtävien tekeminen
vko 24: Wikityöskentelyä Tieteen termipankissa + oman termityön työstäminen
su 18.6. Puolivälin katsaus: lyhyt esittely omasta termityöstä Moodleen
vkot 25-27: Luentotallenteiden kuuntelu + niihin liittyvien tehtävien tekeminen
vkot 27-30 (heinäkuu): Oman termityön työstäminen
Oman termityön esittely Moodlessa (videona tai powerpoint-dioina)
vko 31: keskustelua termeistä + palautekommentit termitöistä
vkot 32-33: Oman termityön työstämistä
su 20.8. Oppimispäiväkirjan ja oman termityön palautus
vko 36: Palauteluento verkossa

Verkkoluennoista tehdään tallenteet, jotka ovat kuunneltavissa Moodlessa koko kurssin ajan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Kurssi käy Suomen kielen oppiaineen lisäksi esim. seuraaviin tutkintovaatimusten kohtiin: TTT104, WNA/MNA320, TES230T, TES340T, TYY250ET, TYY320ET, jatko-opiskelijoilla JOT911.