Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät
  • hallitsee neuropsykologian peruskäsitteet
  • osaa arvioida kriittisesti psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia
  • Hermosolujen ja hermoston rakenne, toiminta ja kehitys
  • Pääpiirteet kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen ja muisti, kieli, motoriikka sekä vireystilan, tunteiden ja kehon sisäisten toimintojen hermostollisesta perustasta ja tutkimusmenetelmistä)

Kirjatentti

(5 op): Kalat, J.W. (2009) Biological Psychology (10. tai uudempi painos). Kokonaan.

Vanhoilla tutkintovaatimuksilla suorittaneiden täydennyskirjatentti (2,5 op) kirjallisuus: Kalat: Biological Psychology, luvut 9-15.

0-5.

Tenttipäivät: ke 14.6.2017 klo 17-20, ma 21.8.2017 klo 17-20, la 30.9.2017 klo 9-12.

HUOM! Jos olet jo suorittanut opintojakson PSY111 Neuro- ja kognitiivinen psykologia ( 5 op) vanhojen tutkintovaatimusten mukaan, ja siirryt uusiin 2016 syksyllä voimaan tulleisiin tutkintovaatimuksiin. Tällöin täydennät Neuropsykologian osuuden täydennyskirjatentillä (2,5 op), jossa tentitään alla oleva kirja tämän opintojakson tenttipäivinä. Ilmoita tentti-ilmoittautumisessa Erityissopimus -kohdassa, että olet tenttimässä Täydennyskirjatentin (2,5 op).

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.


Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op)