Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 5.6.2017
17:00 - 19:30
Ke 7.6.2017
17:00 - 19:30
Ma 12.6.2017
17:00 - 19:30
Ti 20.6.2017
17:00 - 19:30
Ke 21.6.2017
17:00 - 19:30
Ma 26.6.2017
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

  • Havainto- ja tunnistusprosessit
  • Tarkkaavaisuus, tieto- ja tapahtumamuisti, työmuisti
  • Kehollinen kognitio sekä ajattelun perusmekanismit (intuitiivinen ja analyyttinen ajattelu, sosiaalinen ja fysikaalinen kognitio)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

  • kognitiivisen psykologian peruskäsitteet
  • tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet
  • kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät
  • oppimisstrategiat ja –tyylit

Luennot 18 t ja tentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta

  • Eysenck, M.W. (2011) Fundamentals of cognition, luvut 1-5, 7, 10-11, (2. tai uudempi painos).
  • Verkossa olevat luentomateriaalit

Asteikko 0-5.

Luento 15.6. peruttiin. KORVAAVA luentokerta ma 26.6.klo 17-19.30, U40, sali 6.

Tenttipäivät: ke 5.7.2017 klo 16-19, ma 14.8.2017 klo 17-20, ma 2.10.2017 klo 17-20.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa psykologian (25 op) opintokokonaisuutta.