Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

  • kognitiivisen psykologian peruskäsitteet
  • tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet
  • kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät

Kirjatentti

Johdatus kognitiiviseen psykologiaan (5 op): Eysenck, M.W. (2011) Fundamentals of cognition. (2. tai uudempi painos).

Vanhoista tutkintovaatimuksista uusiin tutkintovaatimuksiin siirtyvien täydennystentti (2,5 op): Keith Stanovich (2011), Rationality and the reflective mind.

Asteikko 0-5.

Tenttipäivät: ke 5.7.2017 klo 16-19, ma 14.8.2017 klo 17-20, ma 2.10.2017 klo 17-20.

HUOM! Jos olet suorittanut vanhoilla tutkintovaatimuksilla Neuro- ja kognitiiivinen psykologia I ( 5 op) opintojakson, ja siirryt uusiin tutkintovaatimuksiin, täydennät Kogniitivisen psykologian osuuden kirjatentillä (2,5 op) tämän opintojakson kirjatenttipäivinä. Kun ilmoittaudut tenttiin, merkitse Erityisopimukset- kohtaan, että tentit Täydennystentin.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op)