Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 30.9.2015
17:00 - 18:30
Ke 7.10.2015
16:30 - 19:45
Ke 21.10.2015
17:00 - 18:30
To 22.10.2015
17:00 - 18:30
Ke 28.10.2015
17:00 - 18:30
Ke 4.11.2015
17:00 - 18:30
Ke 11.11.2015
16:30 - 19:45
Ke 18.11.2015
17:00 - 18:30
Ke 25.11.2015
16:30 - 19:30
Ke 13.1.2016
16:30 - 19:30
Ke 10.2.2016
16:30 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso vastaa kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä tvt-ajokorttia.

Tvt-ajokortti -opintojaksolla saat tieto- ja viestintätekniikan perustietoja ja -taitoja opiskelusi tueksi.

Tieto- ja viestintätekniikka on nykyään olennainen osa opiskelutaitoja: tietokoneen avulla laaditaan esseitä, seminaaritöitä, esityksiä, etsitään tietoa ja kirjallisuutta sekä opiskellaan kokonaisia opintojaksoja etäopintoina. Jakso on osa yliopistotutkintoihin sisältyviä pakollisia yleisopintoja.

Opintojakson sisällöt ja tavoitteet:

  • Tietokoneen käytön perusteet. Tavoitteet: osaat käyttää tietokonetta, sen oheislaitteita ja hallitset tiedostojen sekä hakemistojen käytön. Lisäksi selviydyt yleisimmistä tietoteknisistä ongelmatilanteista, hallitset Internetin käytön perusteet ja tunnet "netiketin" eli Internetin verkko-etiketin perusteet.
  • Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö. Tavoitteet: osaat käyttää itsenäisesti HY:n tietoteknistä ympäristöä ja sen palveluita. Lisäksi tiedät, millä HY:n tarjoamilla verkko-opiskelun palveluilla voit edistää opiskeluasi
  • Tiedon muokkaaminen ja esittäminen. Tavoitteet: osaat valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävääsi varten ja hallitset ko. työvälineen peruskäytön. Osaat lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.
  • Tiedonhankinta. Tavoitteet: Osaat käyttää HY:n kirjastojen palveluita ja hakea tietoa eri lähteistä. Tunnet erilaisia hakutekniikoita, joiden avulla voit tehostaa työskentelyäsi. Lisäksi tekijänoikeuksiin liittyvät perusteet tulevat sinulle tutuiksi.
  • Tietoturva ja tietosuoja. Tavoitteet: ymmärrät tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelusi ja muun toimintasi kannalta. Lisäksi osaat vaikuttaa omaan tietoturvaasi tekemiesi valintojen kautta.

Opiskelu sisältää itsenäistä työskentelyä sekä opiskelua tukevia luentoja ja harjoituksia atk-luokassa. Opintojakso tentitään verkko-oppimisympäristössä, jossa myös tehdään lähtötasotestit. Oppimateriaali on kokonaan verkossa.

Opintojakso vastaa kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä tvt-ajokorttia. Lisätietoja tvt-ajokortista.

Luennot 2-6 t + harjoitukset atk-luokassa opettajan ohjauksessa 2-12 t + lähtötasotestit + itsenäinen opiskelu verkkomateriaalin avulla + tentti verkko-oppimisympäristössä + palaute opintojaksosta verkko-oppimisympäristössä.

Opetuksen aikataulu:

Luennot:

  • ke 30.9.2015 klo 17.00 - 18.30 Opintojakson esittely, ATK-järjestelmä, tietoverkot, harjoitusryhmään ilmoittautuminen. Huom! Läsnäolo välttämätön.
  • ke 11.11.2015 klo 16.30 - 19.45 Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö sekä tietoturva ja tietosuoja

Harjoitukset:
Harjoitukset järjestetään yhdessä ryhmässä, paitsi ensimmäisellä harjoituskerralla!

ke 7.10.2015 klo 16.30 - 18.00 (ryhmä 1) tai klo 18.15 - 19.45 (ryhmä 2)
Harjoitusten ja harjoitustyön info, lähtötasotestit ja verkko-oppimisympäristöön tutustuminen. Huom! Läsnäolo välttämätön.

ke 21.10.2015 klo 17.00-18.30 Tietokoneen käytön perusteet

to 22.10.2015 klo 17.00-18.30 Tietokoneen käytön perusteet, jatkuu

ke 28.10.2015 klo 17.00-18.30 Tekstinkäsittely

ke 4.11.2015 klo 17.00-18.30 Taulukkolaskenta

ke 18.11.2015 klo 17.00-18.30 Esitysgrafiikka ja Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö

Lähtötasotestien tulosten perusteella opiskelija voi valita oppimistaan tukevat luennot ja harjoitukset. Kurssilla laaditaan vapaaehtoisia harjoitustöitä, jotka voivat tukea muuta opiskelua.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 30.9.2015
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Tenttipäivät:

ke 25.11.2015, ryhmä 1 klo 16.30-18 ja ryhmä 2 klo 18.00-19.30,
tenttipaikka: P226

ke 13.1.2016, ryhmä 1 klo 16.30-18 ja ryhmä 2 klo 18.00-19.30,
tenttipaikka: K131 (Oppimiskeskus Aleksandria, Fabianinkatu 28)

ke 10.2.2016, ryhmä 1 klo 16.30-18 ja ryhmä 2 klo 18.00-19.30,
tenttipaikka: K131 (Oppimiskeskus Aleksandria, Fabianinkatu 28)

Harjoittele tenttimistä itsenäisesti lähtötasotesteillä, koska lähtötasotestin kysymykset ovat samantyyppisiä kuin tentissä. Jos tuntuu että et vielä hallitse kurssin sisältöjä, kertaa asioita oppimateriaalista. Kaikista viidestä lähtötasotestistä täytyy saada vähintään 70% maksimipisteistä ennen tenttiin osallistumista.

Tentit valvoo Kai Korpimies

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Hyväksytty/hylätty

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.