Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Tämän opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään perusteet suomalaisen metsä- ja vesiluonnon sekä maatalousympäristöjen lajiston ja elinympäristöjen monimuotoisuudesta, näihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisuuksista ja keinoista niiden kestävään käyttöön. Tämä oppimistavoite pyritään saavuttamaan perehtymällä kolmeen aihetta käsittelevään oppikirjaan, jotka ovat tutkijoiden ja tutkimustietoa käyttävien tahojen yhteistyön tulos. Kirjat Veden varassa, Elämää pellossa ja Metsän kätköissä välittävät luonnontieteellisten näkökohtien ohella tietoa luonnonvarojen käyttöön ja suojeluun liittyvistä sosiologisista, eettisistä ja juridisista kysymyksistä. Lisäksi kirjoissa esitellään näkemyksiä luonnon monimuotoisuuden seurannasta ja luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon käytöstä yhteiskunnassa.

Oppimisen kannalta tärkeitä avainsanoja ovat ihmisen luoma ympäristö, ympäristön monet piirteet, monimuotoisuuden ekologia, monimuotoisuuden turvaaminen ja arvottaminen, monimuotoisuuden tutkimus ja tulkinnat, yhteiskunnan ohjauskeinot, luonnon köyhtyminen, vesialueiden suunnittelu, taloudelliset hyödyt ja kustannukset sekä kestävä maa-, metsä- ja vesitalous.

Kirjatentti. Tentti toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä.

Soveltuvin osin:
- Walls, M. ym. (toim.) 2004: Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Edita Publishing. 294 s. Sivut 20-213.
- Kuuluvainen, T. ym. (toim.) 2004: Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita Publishing. 381 s. Sivut 19-309.
- Tiainen, J. ym. (toim.) 2004: Elämää pellossa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita Publishing. 366 s. Sivut 16-289.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Tenttipäivät:
2.11.2016 klo 17-20
8.2.2017 klo 17-20
3.4.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) -opintokokonaisuutta.