Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 10.00 (ilmoittaudu tästä).

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin riskinarviointimenettelyihin sekä arvioinnin suorittamista tukeviin ympäristöterveyden , -kemian ja ekotoksikologian osa-alueisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessa
  • selittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksen
  • toteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinnin
  • verrata erilaisia riskinarviointimenetelmiä
  • arvioida ympäristöriskejä
  • tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja
  • kritisoida toteutettuja riskinarviointeja rakentavasti
  • hakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä

Ympäristölle haitalliset kemikaalit, niiden päästölähteet ja -määrät, kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutukset, vaiheittaiset riskinarviointiprosessit, sinkin EU-riskinarviointi, pisteytysmenetelmä, kemikaalikuljetusonnettomuuksien riskinarviointi, PIMA-asetuksen mukaiset arvioinnit, maaperän pilaantuneisuuden raja-arvot, EU:n ympäristölainsäädäntö kansallisella tasolla, REACH, vesipuitedirektiivi, ympäristönlaatunormit.

Verkkoluennot 6 t + verkkotyöskentely (sisältää henkilökohtaisia harjoitustehtäviä ja laajan ryhmätyön) + monivalintatentit

Verkkoluennot
- 27.10.2015 klo 17-18.30
- 5.11.2015 klo 17-18.30
- 23.11.2015 klo 17-18.30

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Kurssin muut tarkemmat aikataulut ilmoitetaan 1.7.2015

Tenttipäivät
-Opintojakson suoritukseen kuuluu neljä monivalintatenttiä. Monivalintenttien tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 19.10.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Verkkomateriaali

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita. Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta

Opintojakso on osa Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) -opintokokonaisuutta.