Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen

Tähän opintokokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille ilmoittaudutaan kurssikohtaisesti. Ilmoittautuminen ja lisätiedot opintojaksojen opinto-ohjelmissa ks. kurssiesite.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintokokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille ilmoittaudutaan kurssikohtaisesti. Ilmoittautuminen ja lisätiedot opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Kuvaus

Opintokokonaisuudessa perehdytään ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueisiin, pyritään kehittämään omaa osaamista ja rakentamaan laaja-alainen näkemys ympäristöviranomaisten toiminnasta, ympäristölainsäädännön vaatimuksista sekä ympäristöviestinnän merkityksestä. Luonnontieteellinen näkökulma linkitetään tähän kokonaisuuteen ympäristön kemikalisoitumisen ja menetelmäosaamisen välityksellä perehtymällä ekotoksikologian perusteisiin ja kemikaalien ympäristöriskinarviointimenetelmiin. Lisäksi syvennytään biodiverstiteetin merkityksen ymmärtämiseen perehtymällä suomalaisen metsä-, vesi- ja maatalousympäristön muutoksiin.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista.

KAIKILLE YHTEISET OPINTOJAKSOT (22 op)

A502042 Ympäristöriskien arviointi 6 op/ syksy 2015
- Huom! Suositellaan edeltävinä opintoina: A50223 Ekotoksikologian perusteet 3 op/ kesä 2015
A50274 Elinkaariarviointi 4 op/ syksy 2015
A502044 Ympäristöasiantuntijan viestintäosaaminen 6 op/ kevät 2016
A50270 Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto 3 op/ kevät 2016
A50275 Ympäristövaikutusten arviointi 3 op/ kevät 2016

Yhteisten opintojaksojen (22 op) lisäksi opiskelija voi valita valinnaisia opintojaksoja (3 op tai enemmän) saadakseen perusopintokokonaisuuteen vaadittavat 25 op.

VALINNAISET OPINTOJAKSOT (3 op tai enemmän)
Valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvat:

A50223 Ekotoksikologian perusteet 3 op/ kesä 2015
A502018 Kirjallisuustentti 4 op/ lukuvuosi 2015-16
A731300 Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op/ kevät 2016
A731260 Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op/ kevät 2016

Opintokokonaisuuteen voi sopimuksen mukaan sisällyttää muita vapaasti valittavia opintoja siten että opintopistemäärä on vähintään 25.

Lue lisää ympäristötieteiden opinnoista

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella asteikolla 1-5.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.