Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste.

Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintokokonaisuudessa perehdytään ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueisiin, pyritään kehittämään omaa osaamista ja rakentamaan laaja-alainen näkemys ympäristöviranomaisten toiminnasta, ympäristölainsäädännön vaatimuksista sekä ympäristöviestinnän merkityksestä. Luonnontieteellinen näkökulma linkitetään tähän kokonaisuuteen ympäristön kemikalisoitumisen ja menetelmäosaamisen välityksellä perehtymällä ekotoksikologian perusteisiin ja kemikaalien ympäristöriskinarviointimenetelmiin. Lisäksi syvennytään biodiverstiteetin merkityksen ymmärtämiseen perehtymällä suomalaisen metsä-, vesi- ja maatalousympäristön muutoksiin.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista.

KAIKILLE YHTEISET OPINTOJAKSOT (22 op)

A502042 Ympäristöriskien arviointi 6 op (Opetus alkaa 18.10.16, ilmoittautuminen alkaa 3.9.2016)
- Huom! Suositellaan edeltävinä opintoina:
A50223 Ekotoksikologian perusteet 3 op/ kesä 2016
A50223 Ekotoksikologian perusteet 3 op/syksy 2016 (Opetus alkaa 30.8.16, ilmoittautuminen alkaa 16.7.16)

A50274 Elinkaariajattelu 4 op (Opetus alkaa 15.9.16, ilmoittautuminen alkaa 1.8.2016)
A502044 Ympäristöasiantuntijan viestintäosaaminen 6 op (Opetus alkaa 10.1.17, ilmoittautuminen alkaa marraskuussa)
A50270 Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto 3 op (Opetus alkaa 7.3.17, ilmoittauminen alkaa tammikuussa)
A50275 Ympäristövaikutusten arviointi 3 op (Opetus alkaa 25.4.17, ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa)

Yhteisten opintojaksojen (22 op) lisäksi opiskelija voi valita valinnaisia opintojaksoja (3 op tai enemmän) saadakseen perusopintokokonaisuuteen vaadittavat 25 op.

VALINNAISET OPINTOJAKSOT (3 op tai enemmän)
Valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvat:

A50223 Ekotoksikologian perusteet 3 op, kesä 2016
A50223 Ekotoksikologian perusteet 3 op, syksy 2016
A502018 Kirjallisuustentti 4 op
A731300 Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op
A731260 Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op

Opintokokonaisuuteen voi sopimuksen mukaan sisällyttää muita vapaasti valittavia opintoja siten että opintopistemäärä on vähintään 25.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.