Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • nimetä vähintään 10 ekotoksikologisesti merkityksellistä kemikaalia
  • luokitella kemikaalit niiden ominaisuuksien mukaan
  • verrata ominaisuuksiltaan erilaisten kemikaalien haitallisuutta
  • arvioida kemikaalin biosaatavuuden merkitys ympäristön eri osissa
  • kertoa annos-vaikutussuhteen teoreettisen perustan akuutin ja kroonisen toksisuuden osalta
  • selittää ekotoksikologisen vaikutuksen syntymekanismin malliaineiden avulla
  • hahmottaa kuinka ympäristötekijät vaikuttavat kemikaalien haitallisuuteen

Ekotoksikologian historia, peruskäsitteistö, orgaaniset yhdisteet ja metallit, annos-vaikutussuhde, ekologiset vaikutukset, kemikaalien ympäristökohtalo, biosaatavuus, biomarkkerit, ekotoksikologinen testaus

Kurssi koostuu etukäteen nauhoitetuista videoluennoista, ohjausluennoista (AC), henkilökohtaisista kirjoitustehtävistä, aktiivisesta verkkokeskustelusta, oppimispäiväkirjan laatimisesta ja verkkotentistä. Kurssi on jaettu neljään teemamoduuliin ja jokainen osio sisältää erilaisia oppimistehtäviä.

Moodlen sisältämä oppimateriaali ja videoluennot. Oppikirja Donnell ym. 1999. Introduction to ecotoxicology. Kirja on saatavana e-kirjana HY:n kirjastosta

Asteikolla 0-5.

Opetus: 8.8.-29.9.2017

Ohjausluento pidetään verkossa reaaliaikaisesti ke 9.8.2017 klo 17-18.30

Opintojakso on jaettu neljään moduliin:
Ympäristölle vaaralliset kemikaalit
Kemikaalien ympäristökohtalo
Ekotoksikologiset vaikutukset ja niihin vaikuttavat tekijät
Toksisuuden testaus, biomarkkerit ja biomonitorointi

Aktiivinen työskentely kurssilla loppuu 17.9.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:
Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: 8.8.2017.

Tenttipäivät
Monivalintana suoritettavat itsearvioinnit "pistarit" edellyttävät myös osallistumista verkossa:
- Pistareiden ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa. Vastausaikaa on 1 tuntia aikavälillä 17.00 - 24.00

Verkkotentti Moodlessa:

Tenttipäivät:
27.9.2017 klo 17-20
1.11.2017 klo 17-20
29.11.2017 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.