Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 10.00 (ilmoittaudu tästä).

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat

A52073 Ekologian perusteet, Maaperätieteen perusteet, Mikrobiologian perusteet tai vastaava

Tavoitteena on oppia perusteet maaperän eliöyhteisön rakenteesta ja toiminnasta, eliöiden vuorovaikutussuhteista sekä maaperän keskeisistä toiminnoista kuten hiilen ja ravinteiden kierrosta. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät maaperän eliöyhteisön rakenteen ja toiminnan välisen yhteyden sekä maanpäällisen ja maanalaisen ekosysteemin vuorovaikutukset. Harjaannut myös ryhmätyöskentelyyn ja kriittiseen palautteen vastaanottamiseen ja antamiseen sekä suulliseen esiintymiseen.

Maaperän eliöyhteisöt (taksonit, funktionaaliset ryhmät), eliöiden elintavat, elinvaatimukset ja vuorovaikutukset, maan erityispiirteet eliöiden elinympäristönä (kemialliset ja fysikaaliset ympäristötekijät), maaperäeliöiden toiminnallinen merkitys ravinteiden ja hiilen kierrossa, eliöiden vuorovaikutukset, ravintoverkko, maaperäeliöiden toimintaa ja yhteisörakenteita säätelevät tekijät, kasvien ja maaperäeliöiden vuorovaikutukset, hajotusprosessi ja tärkeimmät alkuainekierrot.

Luentotallenteet + verkkokeskustelu + verkkotehtävät + verkkotentti

Verkkoluennot
- 28.10.2015 klo 17-18.30

Opettaja pitää kaksi kyselytuntia verkossa 12.11. ja 13.12 klo. 17.00-17.45, jolloin on mahdollista saada ohjausta kurssin sisältöön ja tehtävien tekoon.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Verkkotenttipäivät
- 16.12.2015 klo 17-20
- 3.2.2016 klo 17-20
- 6.4.2016 klo 17-20

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 26.10.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin): esim.
- Wall. D.H. (toim.) 2012, Soil Ecology and Ecosystem Services. Oxford University Press.
- Sylvia, D.M. Fuhrman, J.J., Hartel, P.G., Zuberer, D.A. (toim.) 2005. Principles and Applications of Soil Microbiology. 2nd ed. Pearson Prentice Hall
- Bardgett. R.D. 2005. The Biology of Soil – a Community and Ecosystem Approach. Oxford University Press.
- Timonen, S. & Valkonen, J. (Toim.) 2013. Sienten biologia. Gaudeamus, Helsinki. 468 s

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita. Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.